MUZEJNÍ KOMISE JEDNALA VE FREIBERGU

Česká a německá strana komise prošla svou rekonstrukcí a členové komise tak měli možnost spolu osobně zasedat dne 2.5. 2022 ve Freibergu a osobně se představit. Novou předsedkyní německé části komise se stala paní Andrea Riedel, ředitelka městského a hornického muzea ve Freibergu. Po uvítání komise projednala všechny body navrženého programu. Jednatelství připravilo prezentaci k novému dotačnímu období 2021+ a informovalo členy především o harmonogramu příprav a o Fondu malých projektů. Projektové záměry komise byly dalším tématem jednání. Na příští zasedání připraví jednatelství příklady dobré praxe a bude členům prezentovat úspěšné projekty s muzejní tématikou. V závěru jednání předseda české části pohovořil o projektu Hračkářský průmysl v Krušnohoří, dvě země-dvě cesty a představil publikaci k tomuto projektu, která je k dispozici v muzeu v Mostě i v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Po skončení jednání komisi pozvala paní Andrea Riedel na výstavu minerálů Terra mineralia. Stálá expozice  Báňské akademie TU Freiberg je umístěna na Zámku Freudenstein a můžete si zde prohlédnout 3 500 nejkrásnějších minerálů, drahokamů a meteoritů světa. Výstava je otevřena od po – čt 10.-15 hod. Více informací na: https:https://www.terra-mineralia.de/
Příští zasedání komise se uskuteční na podzim v františkánském klášteře v Kadani.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.