MUZEJNÍ KOMISE JEDNALA VE FREIBERGU

Česká a německá strana komise prošla svou rekonstrukcí a členové komise tak měli možnost spolu osobně zasedat dne 2.5. 2022 ve Freibergu a osobně se představit. Novou předsedkyní německé části komise se stala paní Andrea Riedel, ředitelka městského a hornického muzea ve Freibergu. Po uvítání komise projednala všechny body navrženého programu. Jednatelství připravilo prezentaci k novému dotačnímu období 2021+ a informovalo členy především o harmonogramu příprav a o Fondu malých projektů. Projektové záměry komise byly dalším tématem jednání. Na příští zasedání připraví jednatelství příklady dobré praxe a bude členům prezentovat úspěšné projekty s muzejní tématikou. V závěru jednání předseda české části pohovořil o projektu Hračkářský průmysl v Krušnohoří, dvě země-dvě cesty a představil publikaci k tomuto projektu, která je k dispozici v muzeu v Mostě i v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Po skončení jednání komisi pozvala paní Andrea Riedel na výstavu minerálů Terra mineralia. Stálá expozice  Báňské akademie TU Freiberg je umístěna na Zámku Freudenstein a můžete si zde prohlédnout 3 500 nejkrásnějších minerálů, drahokamů a meteoritů světa. Výstava je otevřena od po – čt 10.-15 hod. Více informací na: https:https://www.terra-mineralia.de/
Příští zasedání komise se uskuteční na podzim v františkánském klášteře v Kadani.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.