RADA SE SEŠLA V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE V OSEKU

Na pozvání města Oseka se konala rada dne 27.4. 2022 v opatském sále. V úvodu jednání radu pozdravil starosta Ing. Jiří Macháček a poté předal slovo Dr. Koskovi, správci a předsedovi Spolku přátel kláštera. Rada se tak mohla seznámit s historií kláštera a po skončení jednání absolvovat prohlídkový okruh s výkladem. http://klasterosek.cz/.

Pod vedením předsedy euroregionu Ing. Vlastimila Vozky byly projednány následující body programu:

  • Zpráva o činnosti jednatelství
  • Aktuální informace o přípravě nového dotačního období 2021+
  • Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most-Freiberg“ – Ing. Petr Fišer, Mgr. Michal Soukup
  • Příprava valné hromady 27.5.2022
  • Organizace 30.let výročí Euroregionu Krušnohoří 1.6.2022 Olbernhau

Příští zasedání rady se uskuteční před valnou hromadou dne 27.5.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.