RADA SE SEŠLA V CISTERCIÁCKÉM KLÁŠTEŘE V OSEKU

Na pozvání města Oseka se konala rada dne 27.4. 2022 v opatském sále. V úvodu jednání radu pozdravil starosta Ing. Jiří Macháček a poté předal slovo Dr. Koskovi, správci a předsedovi Spolku přátel kláštera. Rada se tak mohla seznámit s historií kláštera a po skončení jednání absolvovat prohlídkový okruh s výkladem. http://klasterosek.cz/.

Pod vedením předsedy euroregionu Ing. Vlastimila Vozky byly projednány následující body programu:

  • Zpráva o činnosti jednatelství
  • Aktuální informace o přípravě nového dotačního období 2021+
  • Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most-Freiberg“ – Ing. Petr Fišer, Mgr. Michal Soukup
  • Příprava valné hromady 27.5.2022
  • Organizace 30.let výročí Euroregionu Krušnohoří 1.6.2022 Olbernhau

Příští zasedání rady se uskuteční před valnou hromadou dne 27.5.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.