Nové partnerství

Jednou z mnoha aktivit odborných komisí euroregionu je i pomoc při vyhledávání a navazování partnerství. Kromě partnerství obcí a měst je to i pomoc spolkům a sdružením při navazování partnerství. Sociální komise stojí i při navázání spolupráce sociálních ústavů v Mostě a v Krušnohorském okrese. Městská správa sociálních služeb Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH a Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace tak v sobě našly vhodné partnery pro budoucí spolupráci. Po první návštěvě zařízení Sozialbetriebe v Olbernhau, které se zúčastnila náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará s předsedou sociální komise Euroregionu Krušnohoří Ing. Karlem Giampaolim, došlo 13. října 2017 ke konkrétním návrhům spolupráce. Ředitel Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH Andreas Haustein navrhl jednání v novém domě seniorů Seniorenresidenz „Am Markt“ v Marienbergu. Dohodnuty zde byly výměny zkušeností pracovníků v práci se seniory a společné aktivity seniorů. Nový ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Ing. Martin Strakoš a Ing. Blahoslav Číčel z Diakonie ČCE v Mostě, člen sociální komise euroregionu, s sebou již přivezli konkrétní náměty, které díky jazykovému vybavení Ing. Číčela mohli budoucí partneři spolu s jednatelem euroregionu podrobně projednat

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.