Nové partnerství

Jednou z mnoha aktivit odborných komisí euroregionu je i pomoc při vyhledávání a navazování partnerství. Kromě partnerství obcí a měst je to i pomoc spolkům a sdružením při navazování partnerství. Sociální komise stojí i při navázání spolupráce sociálních ústavů v Mostě a v Krušnohorském okrese. Městská správa sociálních služeb Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH a Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace tak v sobě našly vhodné partnery pro budoucí spolupráci. Po první návštěvě zařízení Sozialbetriebe v Olbernhau, které se zúčastnila náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará s předsedou sociální komise Euroregionu Krušnohoří Ing. Karlem Giampaolim, došlo 13. října 2017 ke konkrétním návrhům spolupráce. Ředitel Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH Andreas Haustein navrhl jednání v novém domě seniorů Seniorenresidenz „Am Markt“ v Marienbergu. Dohodnuty zde byly výměny zkušeností pracovníků v práci se seniory a společné aktivity seniorů. Nový ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Ing. Martin Strakoš a Ing. Blahoslav Číčel z Diakonie ČCE v Mostě, člen sociální komise euroregionu, s sebou již přivezli konkrétní náměty, které díky jazykovému vybavení Ing. Číčela mohli budoucí partneři spolu s jednatelem euroregionu podrobně projednat

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.