Nové partnerství

Jednou z mnoha aktivit odborných komisí euroregionu je i pomoc při vyhledávání a navazování partnerství. Kromě partnerství obcí a měst je to i pomoc spolkům a sdružením při navazování partnerství. Sociální komise stojí i při navázání spolupráce sociálních ústavů v Mostě a v Krušnohorském okrese. Městská správa sociálních služeb Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH a Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace tak v sobě našly vhodné partnery pro budoucí spolupráci. Po první návštěvě zařízení Sozialbetriebe v Olbernhau, které se zúčastnila náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará s předsedou sociální komise Euroregionu Krušnohoří Ing. Karlem Giampaolim, došlo 13. října 2017 ke konkrétním návrhům spolupráce. Ředitel Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH Andreas Haustein navrhl jednání v novém domě seniorů Seniorenresidenz „Am Markt“ v Marienbergu. Dohodnuty zde byly výměny zkušeností pracovníků v práci se seniory a společné aktivity seniorů. Nový ředitel Městské správy sociálních služeb v Mostě Ing. Martin Strakoš a Ing. Blahoslav Číčel z Diakonie ČCE v Mostě, člen sociální komise euroregionu, s sebou již přivezli konkrétní náměty, které díky jazykovému vybavení Ing. Číčela mohli budoucí partneři spolu s jednatelem euroregionu podrobně projednat

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.