Mostecký chrám Nanebevzetí Panny Marie má 500 let

Projekt Mostecký dóm má 500 let, podaný Oblastním muzeem v Mostě ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří, vyvrcholil odbornou konferencí. Dne 12. 10. 2017 se v přednáškovém sále mosteckého muzea uskutečnila pečlivě připravená odborná konference českých a německých odborníků za účasti četných a významných hostů Ústeckého kraje, mezi nimiž byl i hejtman Oldřich Bubeníček. Německých účastníků přijelo nejvíce z Annabergu, který je projektovým partnerem. V úvodu promluvil hejtman Bubeníček, ředitel mosteckého muzea Mgr. Soukup a za muzeum v Annabergu jeho ředitel Wolfgang Blaschke. O dějinách annaberského kostela Annenkirche, který je „dvojčetem“ mosteckého kostela ve stejném pozdně gotickém slohu, měl přednášku Jürgen Förster, bývalý zemský rada okresu Annaberg. Vysoce odborných přednášek bylo celkem sedm. Po konferenci následovala exkurze do Děkanského chrámu a poté koncert děl Heinricha Ignaze Bibera v podání čtyř umělců.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.