Ekologické centrum

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je tu pro veřejnost již 17 let

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (dále jen ECM) funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od 3. července 2000. Dne 2. října 2006 rozšířilo svoji působnost do Středočeského kraje založením Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Svým charakterem, zejména napojením na dispečinky průmyslových podniků v regionech, jsou obě ekocentra, mostecké i kralupské, jedinými svého druhu v České republice. Posláním ECM je zajišťovat aktivní přístup k informacím o životním prostředí, zajistit efektivní komunikaci s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností, napomáhat přenosu informací v případě mimořádných situací majících charakter ekologických škod a havárií. V rámci přeshraniční spolupráce má svého zástupce i v komisi životního prostředí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. ECM poskytuje dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost. K tomu disponuje bezplatným Zeleným telefonem (tel.: 800 195 342), jehož prostřednictvím bylo zodpovězeno od doby založení více než 23 000 dotazů, nejvíce z oblasti kvality ovzduší. Novinkou v činnosti ECM v oblasti sledování kvality ovzduší a předávání informací veřejnosti je SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání informací o vyhlášení či odvolání smogových situacích na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Služba je pro veřejnost zdarma. V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vytváří ECM vlastní projekty, lektoruje výukové programy a semináře pro školy i veřejnost, pořádá soutěže, které mají za cíl vzbudit zájem o aktuální témata z oblasti ochrany životního prostředí. Osvětovou činnost ECM realizuje také na akcích pro veřejnost.

Od srpna letošního roku došlo ke změně ve vedení ECM; pomyslné žezlo od Ing. Milena Vágnerové převzala Martina Černá, která v ECM pracuje již od roku 2009.

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, byl v Monitorovacím výboru 20. 9. 2017 schválen česko-saský projekt „Krušnohoří – Nová krajina – nové příležitosti“, jehož hlavní řešitelem je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (Ekologické centrum Most pro Krušnohoří), dále pak Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a TU Bergakademie Freiberg.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.