Euroregion v Saském zemském sněmu

Podpora euroregionů ze strany Saského zemského sněmu je všeobecně známá a vysoce ceněna, především poslanec tohoto sněmu, Lužický Srb Heiko Kosel (Linke), se o přeshraniční spolupráci euroregionů dlouhodobě zasazuje. I proto Rada Euroregionu Krušnohoří pověřila svého jednatele, aby zorganizoval exkurzi a říjnové jednání rady právě v budově Saského sněmu. Radu Euroregionu Krušnohoří zde přivítal prezident Saského zemského sněmu Dr. Matthias Rößler (CDU). V přeshraniční spolupráci zde nehraje stranickost žádnou roli, stejně jako v našem euroregionu.  Prezident ve své řeči vysoce ocenil přínosy euroregionů ve spolupráci mezi Saskem a ČR. Na exkurzi v budově sněmu pak členy rady provázel Heiko k překvapení všech perfektní češtinou, a čeští zástupci samospráv se při ní živě zajímali o činnost tohoto zákonodárného sboru. Následného zasedání rady se poté zúčastnili i saští partneři. Přítomní se seznámili s výsledky Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, který euroregion spravuje, a zabývali se přípravou jeho listopadového zasedání. Schváleny byly poté změny v komisi pro životní prostředí, kde po odchodu vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří bude toto centrum zastupovat její nástupkyně Martina Černá. Rada také podpořila iniciativu Mgr. Mareše pro založení komise vzdělávání. Diskuse se vedla také o členství české části euroregionu v Asociaci evropských hraničních regionů, kde byla česká část euroregionu zatím pouze hostem, ale čerpala její výhody. Členové rady se nechtějí zachovat jako Litvínov a navrhnou na valné hromadě vstup do této asociace. Pro euroregion jsou důležitá partnerství obcí a spolků, ale zdá se, že je jejich kapacita vyčerpána, např. Baráčníci nemohou na saské straně euroregionu najít partnery. Do diskuse vstoupil Heiko Kosel, který je členem rady Euroregionu Nisa a je i členem jeho Lokálního řídícího výboru. Přislíbil zprostředkovat kontakty na obdobné spolky v Euroregionu Nisa.

Svobodný spolkový stát Sasko byl zrušen v roce 1952 a obnoven byl až v roce 1990. V současné době má o něco málo více než 4 miliony obyvatel.  Na hranici ČR se Saskem jsou čtyři euroregiony.   

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.