Nové saské nařízení od 17.11.2020/PŘESHRANIČNÍ STYK

Foto: ČTK
 Nové saské podmínky vstupu do Svobodného státu Sasko, s platností od zítra 17.11.2020!
  Od zítřejšího dne bude dle nového saského nařízení možné vstoupit do Saska na max. 12 h, a to pouze ze závažného důvodu. Cesty nesmí sloužit k nákupní turistice, návštěvě sportovních akcí, kulturních akcí a veřejných slavností.
  Výjimky z opatření nadále tvoří: návštěvy rodiny 1. stupně, partnera – nežijícího ve stejné domácnosti, tranzit, lékař, péče o dítě, pendleři, studenti a žáci, i osoby, které cestují za výkonem práce a ekonomické činnosti.
12 h platí nyní, dle nového saského nařízení, i pro cesty ze Svobodného státu Saska do České republiky. A to se stejnými podmínkami, jak již je výše zmíněno.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.