Pohraničí spojuje. Euroregiony se připravují na nový Program spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A

Pohraničí spojuje. Euroregiony se připravují na nový Program spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A
Dne 10.11. 2020 se uskutečnila  videokonference budoucí financování Fondu malých projektů. Euroregiony na české i německé straně – Euroregion Erzgebirge, Euroregion Labe, EUREGIO EGRENSIS, Euroregion Nisa a Euroregion Elbe projednávaly hlavní avizované téma, čímž byla metoda využití zjednodušených paušálních výdajů pro Fond malých projektů a stanovení indikátorů. České euroregiony představily předjednaný návrh, který připravil Euroregion Nisa našim německým kolegům. Společně jsme potom diskutovali o finální podobě návrhu v jednotlivých fázích od podání žádosti až po proplacení. Důraz je stále kladen na odlehčení administrativní zátěže pro žadatele a přesun těžiště kontrol na místo realizace malého projektu.
Návrh bude předložen k projednání řídícímu a národnímu orgánu.
Mgr. Ondřej Havlíček z Euroregionu Nisa připravil také návrh rozdělení alokace na jednotlivé specifické cíle. Tato problematika bude předmětem jednání na dalším setkání redakční skupiny pro programové období 2021-2027. Tabulka byla rozeslána radě našeho euroregionu k návrhům alokace. 
Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.