Pohraničí spojuje. Euroregiony se připravují na nový Program spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A

Pohraničí spojuje. Euroregiony se připravují na nový Program spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A
Dne 10.11. 2020 se uskutečnila  videokonference budoucí financování Fondu malých projektů. Euroregiony na české i německé straně – Euroregion Erzgebirge, Euroregion Labe, EUREGIO EGRENSIS, Euroregion Nisa a Euroregion Elbe projednávaly hlavní avizované téma, čímž byla metoda využití zjednodušených paušálních výdajů pro Fond malých projektů a stanovení indikátorů. České euroregiony představily předjednaný návrh, který připravil Euroregion Nisa našim německým kolegům. Společně jsme potom diskutovali o finální podobě návrhu v jednotlivých fázích od podání žádosti až po proplacení. Důraz je stále kladen na odlehčení administrativní zátěže pro žadatele a přesun těžiště kontrol na místo realizace malého projektu.
Návrh bude předložen k projednání řídícímu a národnímu orgánu.
Mgr. Ondřej Havlíček z Euroregionu Nisa připravil také návrh rozdělení alokace na jednotlivé specifické cíle. Tato problematika bude předmětem jednání na dalším setkání redakční skupiny pro programové období 2021-2027. Tabulka byla rozeslána radě našeho euroregionu k návrhům alokace. 
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.