Nové záměry

Hornická spolupráce a soutěž mladých hasičů euroregionu byly náměty projektů, které projednal předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka a jednatel Mgr. František Bína se saskými partnery v Oseku 22. ledna. Z Marienbergu přijala Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Baldauf Villa a režisér divadla v Annabergu Gerd Schlott. Spolu s českými hornickými spolky připraví představení horníků s průvodem u příležitosti 300 let od úmrtí  slavného  saského zakladatele vědeckého  rudného dolování a geologie. Byl jím Wilhelm Heinrich von Třeba, který působil dlouho v Marienbergu a Freibergu, přítel J.W. Goetha. Mladí hasiči připravují svou tradiční soutěž, která se uskuteční tentokrát v červnu na saské straně a v Oseku už byly 22. 1. domluveny podrobnosti. Do jednání se již aktivně zapojil i nový starosta Oseku Ing. Jiří Macháček

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.