Rada ve Františkánském klášteře v Kadani

Pro první zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří v letošním roce 25. ledna vybral místostarosta Kadaně, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Mgr. Jan Losenický, Františkánský klášter, kde rada jednala v rekonstruovaném refektáři. Pozvání přijali hosté, kteří jsou s činností euroregionu aktuálně provázáni. Zástupce členské společnosti Celio výkonný ředitel Zděnek Hubáček seznámil radu se změnami v jejím vedení a doporučil, by členem rady tohoto sdružení zůstal i nadále Antonín Beneš, který v ní získal velké zkušenosti. Nová starostka Jirkova, Mgr. Darina Kováčová, představila změny ve vedení Jirkova a seznámila radu euroregionu s návrhem Městské rady Jirkov na své členství v Radě Euroregionu Krušnohoří. Rada ji kooptovala do konání valné hromady, která o členství v radě rozhodne.

Jiří Hájek, ředitel firemní komunikace Unipetrolu, představil dosavadní investice do rozvoje podniku a do ochrany životního prostředí ve výši 26 miliard za poslední tři roky. Unipetrol založil Nadaci Unipetrol, podporující studenty formou stipendií a školy formou grantů zejména v ústeckém kraji, což rada vysoce ocenila. V rozsáhlé diskusi o problematice stížností na zápach na saské straně vystoupili Dr. Jiří Roth, Mgr. František Bína, Radovan Šabata a Ing. Monika Zeman. Jiří Hájek ocenil přeshraniční působení euroregionu a přislíbil ji i nadále podporovat. Unipetrol doplní redakční radu Euroregionu Krušnohoří.

Důležitým bodem byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, který euroregion spravuje.  Dne 23. 1. bylo uzavřeno podávání žádostí. Lokální řídící výbor o nich bude rozhodovat dne 6. 3. 2019. Celkem bylo podáno 13 projektů, 8 saských a 5 českých. Pokud budou schváleny všechny projekty, budou prostředky na české straně v tomto fondu vyčerpány. Projektové žádosti budou po registraci předány příslušným odborným komisím k posouzení a jejich stanoviska obdrží členové Lokálního řídícího výboru před zasedáním. Rada Euroregionu Krušnohoří obdrží tato stanoviska na svém zasedání 1. 3. 2019 v Žatci. Členové rady se podrobně zabývali ukončením členství Galerie Most. Ta se spojila s Oblastním muzeem Most do jedné organizace. Mgr. Jan Paparega navrhl jednání s ředitelem Oblastního muzea a galerie Most Mgr. Michalem Soukupem a Ing. Monika Zeman navrhuje zařadit tento bod do připravovaného setkání hejtmana s euroregiony. Změny po komunálních volbách doznaly i odborné komise euroregionu. Do komise pro muzea a kulturní památky byla zvolena Markéta Houdková z Jirkova, do komise pro kulturu a mládež Ing. Marcela Dvořáková, místostarostka Bíliny, a Ing. Jiří Macháček starosta Oseku. Rada se také již předběžně zabývala valnou hromadou. Uskuteční se 26. března 2019 na zámku Červený Hrádek. Ale již na příští jednání rady v Žatci budou předloženy materiály do valné hromady k diskusi a doplnění. Mgr. Bína informoval o jednání s generální konzulkou v Drážďanech JUDr. Markétou Meissnerovou a o možnosti její návštěvy Euroregionu Krušnohoří v Mostě. Mgr. Jan Paparega navrhl za místo jednání mosteckou radnici 22. 2. 2019.

Po zasedání rady následovala podrobná exkurze v klášteře s průvodcem, která ve členech rady zanechala hluboký dojem.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.