Pozvánka na kávu

Výstavy jsou v euroregionu příjemným místem přeshraničního setkávání. Na vernisáž a workshop u příležitosti mimořádné výstavy o kávě jako globálním úspěchu, pozval hosty významný člen komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří, ředitel městských muzeí Annaberg Wolfgang Blaschke, do Manufaktury snů. Toto kulturní zařízení, kterému se také říká svět snů, je mimořádné muzeum se sbírkou lidového řezbářského umění Krušných hor s více než tisícem exponátů, které zahrnují čtyři století. Shromáždila je ve své soukromé sbírce Dr. Erika Pohl-Ströher a věnovala svému rodnému kraji. V pátek 24. března 2017 zde v příjemné atmosféře představili pěstování a vývoj rozšíření kávy renomovaní znalci. Mezi zástupci tisku se objevila i novinářka Ilka Ruck, první saská redaktorka dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří Infopress. U kávy pak návštěvníci pokračovali v neformálních rozhovorech.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.