Pozvánka na kávu

Výstavy jsou v euroregionu příjemným místem přeshraničního setkávání. Na vernisáž a workshop u příležitosti mimořádné výstavy o kávě jako globálním úspěchu, pozval hosty významný člen komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří, ředitel městských muzeí Annaberg Wolfgang Blaschke, do Manufaktury snů. Toto kulturní zařízení, kterému se také říká svět snů, je mimořádné muzeum se sbírkou lidového řezbářského umění Krušných hor s více než tisícem exponátů, které zahrnují čtyři století. Shromáždila je ve své soukromé sbírce Dr. Erika Pohl-Ströher a věnovala svému rodnému kraji. V pátek 24. března 2017 zde v příjemné atmosféře představili pěstování a vývoj rozšíření kávy renomovaní znalci. Mezi zástupci tisku se objevila i novinářka Ilka Ruck, první saská redaktorka dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří Infopress. U kávy pak návštěvníci pokračovali v neformálních rozhovorech.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.