Sociální komise v roce 2017

Ve Freibergu se 23. března 2017 sešli oba předsedové sociální komise Euroregionu Krušnohoří, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, aby připravili náměty této aktivní komise pro její práci v letošním roce. Předem od svých členů obdrželi návrhy, které byly na jednání zohledněny. Na květnovém jednání se bude komise na saské straně zabývat problémy drogové závislosti, terénní práce, prevence závislostí s využitím dosavadních projektů. V srpnu se komise sejde na české straně a tématem jednání bude problematika dětí a mládeže, jejich výchova v rodinách a ústavech, integrace minorit, rodinná péče s podporou ohrožených dětí a rodin. Pro saskou stranu zde bude zajímavé porovnání výdajů na pobyty dětí v ústavech. V listopadu bude komise jednat opět na saské straně a na přání českých kolegů bude zařazeno téma sociálních bytů, sociálních podpor a srovnání legislativy v obou zemích ve vztahu k zneužívání příspěvků na sociální bydlení. Na saské straně totiž takové zneužívání chudoby pro obohacení pronajímatelů bytů, jako je běžné u nás, možné není.

  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.