Sociální komise v roce 2017

Ve Freibergu se 23. března 2017 sešli oba předsedové sociální komise Euroregionu Krušnohoří, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, aby připravili náměty této aktivní komise pro její práci v letošním roce. Předem od svých členů obdrželi návrhy, které byly na jednání zohledněny. Na květnovém jednání se bude komise na saské straně zabývat problémy drogové závislosti, terénní práce, prevence závislostí s využitím dosavadních projektů. V srpnu se komise sejde na české straně a tématem jednání bude problematika dětí a mládeže, jejich výchova v rodinách a ústavech, integrace minorit, rodinná péče s podporou ohrožených dětí a rodin. Pro saskou stranu zde bude zajímavé porovnání výdajů na pobyty dětí v ústavech. V listopadu bude komise jednat opět na saské straně a na přání českých kolegů bude zařazeno téma sociálních bytů, sociálních podpor a srovnání legislativy v obou zemích ve vztahu k zneužívání příspěvků na sociální bydlení. Na saské straně totiž takové zneužívání chudoby pro obohacení pronajímatelů bytů, jako je běžné u nás, možné není.

  

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.