Rada Euroregionu Krušnohoří v Třebívlicích

„Jirko, to je krásné ocenění Tvé práce“, obrátil se nový předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka na svého předchůdce Ing.  Jiřího Hlinku, když ze strany hostů na jednání rady 25. října zazněla slova chvály na práci jednatelství. Hostitel, starosta Třebívlic Mgr. Tomáš Rolf i hosté z okolních obcí a měst zde také představili své aktivity a přeshraniční spolupráci. Rada se v Třebívlicích seznámila s předloženými projekty ve Fondu malých projektů a uložila odborným komisím připravit k nim stanoviska. Seznámila se také s výsledky zasedání Asociace evropských euroregionů v Drážďanech a s přípravou nového programu. Procedury k němu byly již údajně provedeny, zbývá rozhodnout o přidělení finančních prostředků. Na česko-saské hranici ale dochází v přípravě programu ke zpoždění, není dostatečně známo ani stanovisko české strany k navrhovaným prioritám. Radě byl předložen návrh Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí, zpracované OHK Most. Rada své rozhodnutí odložila a předala memorandum k projednání v komisi životního prostředí euroregionu. Podrobně se rada také připravila na zasedání společného grémia euroregionu 28. 11. 2019 ve Freibergu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.