Rada Euroregionu Krušnohoří v Třebívlicích

„Jirko, to je krásné ocenění Tvé práce“, obrátil se nový předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka na svého předchůdce Ing.  Jiřího Hlinku, když ze strany hostů na jednání rady 25. října zazněla slova chvály na práci jednatelství. Hostitel, starosta Třebívlic Mgr. Tomáš Rolf i hosté z okolních obcí a měst zde také představili své aktivity a přeshraniční spolupráci. Rada se v Třebívlicích seznámila s předloženými projekty ve Fondu malých projektů a uložila odborným komisím připravit k nim stanoviska. Seznámila se také s výsledky zasedání Asociace evropských euroregionů v Drážďanech a s přípravou nového programu. Procedury k němu byly již údajně provedeny, zbývá rozhodnout o přidělení finančních prostředků. Na česko-saské hranici ale dochází v přípravě programu ke zpoždění, není dostatečně známo ani stanovisko české strany k navrhovaným prioritám. Radě byl předložen návrh Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí, zpracované OHK Most. Rada své rozhodnutí odložila a předala memorandum k projednání v komisi životního prostředí euroregionu. Podrobně se rada také připravila na zasedání společného grémia euroregionu 28. 11. 2019 ve Freibergu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.