Rada Euroregionu Krušnohoří v Třebívlicích

„Jirko, to je krásné ocenění Tvé práce“, obrátil se nový předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka na svého předchůdce Ing.  Jiřího Hlinku, když ze strany hostů na jednání rady 25. října zazněla slova chvály na práci jednatelství. Hostitel, starosta Třebívlic Mgr. Tomáš Rolf i hosté z okolních obcí a měst zde také představili své aktivity a přeshraniční spolupráci. Rada se v Třebívlicích seznámila s předloženými projekty ve Fondu malých projektů a uložila odborným komisím připravit k nim stanoviska. Seznámila se také s výsledky zasedání Asociace evropských euroregionů v Drážďanech a s přípravou nového programu. Procedury k němu byly již údajně provedeny, zbývá rozhodnout o přidělení finančních prostředků. Na česko-saské hranici ale dochází v přípravě programu ke zpoždění, není dostatečně známo ani stanovisko české strany k navrhovaným prioritám. Radě byl předložen návrh Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí, zpracované OHK Most. Rada své rozhodnutí odložila a předala memorandum k projednání v komisi životního prostředí euroregionu. Podrobně se rada také připravila na zasedání společného grémia euroregionu 28. 11. 2019 ve Freibergu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.