Sport

Sportovní komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 7. listopadu 2019 ve sportovním areálu Sparkassen-Skiarena v Oberwiesenthalu, aby projednala přípravu zimních her a hodnotila projekty ve své působnosti. Členové komise se seznámili s areálem, který bude po dostavbě patřit k těm nejmodernějším v Evropě. V březnu 2020 se zde koná Mistrovství světa mládeže v zimních sportech. Zúčastní se ho sportovci ze 40 států, na 500 mladých sportovců, 260 trenérů s doprovodem a 300 dobrovolníků.

Pro Euroregion Krušnohoří bude vyhrazen tento areál pro festival zimních sportů pro děti a mládež. Je pro ně připravena 28. 1. 2020 soutěž v lyžování a snowbordingu, která bude pokračovat 4. 2. 2020 jeho druhou částí, závodem na běžkách. Počítá se s účastí 250 soutěžících s doprovodem. Komise tento projekt s názvem OreMountain – zimní festival 2020 pro děti a mládež, který podává sportovní klub WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. , a který komise sama iniciovala a připravovala, po podrobném projednání a po vysvětlení připomínek jednomyslně doporučila. Druhý projekt Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež v Seiffenu doporučila komise s připomínkou, aby se více prostředků věnovalo na odměny a suvenýry pro děti na úkor vysokých nákladů na publicitu. V roce 2020 plánuje komise 4 zasedání, vždy před jednáním Lokálního řídícího výboru. Letní sportovní hry dvou euroregionů, Labe a Krušnohoří, připadají podle stanoveného harmonogramu na českou část Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, ale vzhledem k tomu, že jsou prostředky v tomto euroregionu již vyčerpány, navrhne starostka Bíliny Mgr. Bařtipánová, členka sportovní komise našeho euroregionu, která je i členkou rady Euroregionu Elbe/Labe, konání her v tomto euroregionu. Město Bílina je členem obou euroregionů. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.