Sport

Sportovní komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 7. listopadu 2019 ve sportovním areálu Sparkassen-Skiarena v Oberwiesenthalu, aby projednala přípravu zimních her a hodnotila projekty ve své působnosti. Členové komise se seznámili s areálem, který bude po dostavbě patřit k těm nejmodernějším v Evropě. V březnu 2020 se zde koná Mistrovství světa mládeže v zimních sportech. Zúčastní se ho sportovci ze 40 států, na 500 mladých sportovců, 260 trenérů s doprovodem a 300 dobrovolníků.

Pro Euroregion Krušnohoří bude vyhrazen tento areál pro festival zimních sportů pro děti a mládež. Je pro ně připravena 28. 1. 2020 soutěž v lyžování a snowbordingu, která bude pokračovat 4. 2. 2020 jeho druhou částí, závodem na běžkách. Počítá se s účastí 250 soutěžících s doprovodem. Komise tento projekt s názvem OreMountain – zimní festival 2020 pro děti a mládež, který podává sportovní klub WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. , a který komise sama iniciovala a připravovala, po podrobném projednání a po vysvětlení připomínek jednomyslně doporučila. Druhý projekt Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež v Seiffenu doporučila komise s připomínkou, aby se více prostředků věnovalo na odměny a suvenýry pro děti na úkor vysokých nákladů na publicitu. V roce 2020 plánuje komise 4 zasedání, vždy před jednáním Lokálního řídícího výboru. Letní sportovní hry dvou euroregionů, Labe a Krušnohoří, připadají podle stanoveného harmonogramu na českou část Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, ale vzhledem k tomu, že jsou prostředky v tomto euroregionu již vyčerpány, navrhne starostka Bíliny Mgr. Bařtipánová, členka sportovní komise našeho euroregionu, která je i členkou rady Euroregionu Elbe/Labe, konání her v tomto euroregionu. Město Bílina je členem obou euroregionů. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.