Sport

Sportovní komise Euroregionu Krušnohoří se sešla 7. listopadu 2019 ve sportovním areálu Sparkassen-Skiarena v Oberwiesenthalu, aby projednala přípravu zimních her a hodnotila projekty ve své působnosti. Členové komise se seznámili s areálem, který bude po dostavbě patřit k těm nejmodernějším v Evropě. V březnu 2020 se zde koná Mistrovství světa mládeže v zimních sportech. Zúčastní se ho sportovci ze 40 států, na 500 mladých sportovců, 260 trenérů s doprovodem a 300 dobrovolníků.

Pro Euroregion Krušnohoří bude vyhrazen tento areál pro festival zimních sportů pro děti a mládež. Je pro ně připravena 28. 1. 2020 soutěž v lyžování a snowbordingu, která bude pokračovat 4. 2. 2020 jeho druhou částí, závodem na běžkách. Počítá se s účastí 250 soutěžících s doprovodem. Komise tento projekt s názvem OreMountain – zimní festival 2020 pro děti a mládež, který podává sportovní klub WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e.V. , a který komise sama iniciovala a připravovala, po podrobném projednání a po vysvětlení připomínek jednomyslně doporučila. Druhý projekt Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež v Seiffenu doporučila komise s připomínkou, aby se více prostředků věnovalo na odměny a suvenýry pro děti na úkor vysokých nákladů na publicitu. V roce 2020 plánuje komise 4 zasedání, vždy před jednáním Lokálního řídícího výboru. Letní sportovní hry dvou euroregionů, Labe a Krušnohoří, připadají podle stanoveného harmonogramu na českou část Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, ale vzhledem k tomu, že jsou prostředky v tomto euroregionu již vyčerpány, navrhne starostka Bíliny Mgr. Bařtipánová, členka sportovní komise našeho euroregionu, která je i členkou rady Euroregionu Elbe/Labe, konání her v tomto euroregionu. Město Bílina je členem obou euroregionů. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.