RADA EUROREGIONU V MEZIBOŘÍ

Jednání zahájil Ing. Vlastimil Vozka, předseda sdružení. Přivítal členy rady a poděkoval za organizaci dnešního jednání. Poté předal slovo hostiteli Petru Červenkovi, starostovi města Meziboří. Ten představil novou místostarostku Libuši Karbanovou, která krátce promluvila o investicích ve městě. Radní schválili navržený program a ve svém usnesení vzali na vědomí informace k jednotlivým bodům jednání:

 • Zpráva o činnosti jednatelství 
 • Informace z ustavujícího MV Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027
  Euroregion bude v Monitorovacím výboru zastupovat předseda Ing. Vlastimil Vozka, jeho zástupcem byla zvolena Ing. Petra Konečná
 • Výstupy ze Strategie ERK/ERE
  Strategie Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge bude představena na workshopu dne 21.11. v Mostě a 29.11. v Freibergu
 • Workshop Most/Freiberg – příprava na nové dotační období ČR-Sasko 2021-2027
 • Česko-německá rada 23.11.2022 Zámek Wolkenstein
  Starosta města Duchcova pozval radní na vánoční zasedání dne 16.12.2022 do Duchcova.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.