RADA EUROREGIONU V MEZIBOŘÍ

Jednání zahájil Ing. Vlastimil Vozka, předseda sdružení. Přivítal členy rady a poděkoval za organizaci dnešního jednání. Poté předal slovo hostiteli Petru Červenkovi, starostovi města Meziboří. Ten představil novou místostarostku Libuši Karbanovou, která krátce promluvila o investicích ve městě. Radní schválili navržený program a ve svém usnesení vzali na vědomí informace k jednotlivým bodům jednání:

 • Zpráva o činnosti jednatelství 
 • Informace z ustavujícího MV Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027
  Euroregion bude v Monitorovacím výboru zastupovat předseda Ing. Vlastimil Vozka, jeho zástupcem byla zvolena Ing. Petra Konečná
 • Výstupy ze Strategie ERK/ERE
  Strategie Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge bude představena na workshopu dne 21.11. v Mostě a 29.11. v Freibergu
 • Workshop Most/Freiberg – příprava na nové dotační období ČR-Sasko 2021-2027
 • Česko-německá rada 23.11.2022 Zámek Wolkenstein
  Starosta města Duchcova pozval radní na vánoční zasedání dne 16.12.2022 do Duchcova.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.