RADA EUROREGIONU V MEZIBOŘÍ

Jednání zahájil Ing. Vlastimil Vozka, předseda sdružení. Přivítal členy rady a poděkoval za organizaci dnešního jednání. Poté předal slovo hostiteli Petru Červenkovi, starostovi města Meziboří. Ten představil novou místostarostku Libuši Karbanovou, která krátce promluvila o investicích ve městě. Radní schválili navržený program a ve svém usnesení vzali na vědomí informace k jednotlivým bodům jednání:

 • Zpráva o činnosti jednatelství 
 • Informace z ustavujícího MV Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027
  Euroregion bude v Monitorovacím výboru zastupovat předseda Ing. Vlastimil Vozka, jeho zástupcem byla zvolena Ing. Petra Konečná
 • Výstupy ze Strategie ERK/ERE
  Strategie Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge bude představena na workshopu dne 21.11. v Mostě a 29.11. v Freibergu
 • Workshop Most/Freiberg – příprava na nové dotační období ČR-Sasko 2021-2027
 • Česko-německá rada 23.11.2022 Zámek Wolkenstein
  Starosta města Duchcova pozval radní na vánoční zasedání dne 16.12.2022 do Duchcova.
Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.