SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA PŘESUNUTÝ STADION V POSTOLOPRTECH

Dne 15.11.2022 pozval členy komise její předseda a starosta města Postoloprty pan Mgr. Zdeněk Pištora na fotbalový stadion, kde aktuálně probíhají dokončovací práce přestavby stadionu, který se musel stěhovat kvůli dálnici. Celý fotbalový areál včetně hrací plochy se kvůli stavbě dálnice posunul přibližně o třicet metrů. Komise si prohlédla nové tribuny a zázemí. FK Postoloprty má několik stovek členů. Kromě hlavních soutěží v mužských kategoriích se stará i o mládež a jako jeden z mála klubů v širokém regionu má i svůj ženský fotbalový tým a letos oslaví 100 let od svého založení. Členové komise se po exkurzi přesunuli na městský úřad. Společný sekretariát prezentoval stav příprav nového programového období přeshraničního Programu spolupráce Česko-Sasko 2021-2027. Zaměřili jsme se především na Fond malých projektů, z kterého mohou být podpořeny sportovní projekty. Tradiční projekt Sportovní hry dvou euroregionů bude pokračovat v příštím roce a roli vedoucího projektu nabídl zemský okres Mittelsachsen. Příští jednání komise se uskuteční na německé straně v 1.čtvrtletí roku 2023. Děkujeme městu Postoloprty za zázemí a organizaci!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.