SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA PŘESUNUTÝ STADION V POSTOLOPRTECH

Dne 15.11.2022 pozval členy komise její předseda a starosta města Postoloprty pan Mgr. Zdeněk Pištora na fotbalový stadion, kde aktuálně probíhají dokončovací práce přestavby stadionu, který se musel stěhovat kvůli dálnici. Celý fotbalový areál včetně hrací plochy se kvůli stavbě dálnice posunul přibližně o třicet metrů. Komise si prohlédla nové tribuny a zázemí. FK Postoloprty má několik stovek členů. Kromě hlavních soutěží v mužských kategoriích se stará i o mládež a jako jeden z mála klubů v širokém regionu má i svůj ženský fotbalový tým a letos oslaví 100 let od svého založení. Členové komise se po exkurzi přesunuli na městský úřad. Společný sekretariát prezentoval stav příprav nového programového období přeshraničního Programu spolupráce Česko-Sasko 2021-2027. Zaměřili jsme se především na Fond malých projektů, z kterého mohou být podpořeny sportovní projekty. Tradiční projekt Sportovní hry dvou euroregionů bude pokračovat v příštím roce a roli vedoucího projektu nabídl zemský okres Mittelsachsen. Příští jednání komise se uskuteční na německé straně v 1.čtvrtletí roku 2023. Děkujeme městu Postoloprty za zázemí a organizaci!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.