SPORTOVNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA PŘESUNUTÝ STADION V POSTOLOPRTECH

Dne 15.11.2022 pozval členy komise její předseda a starosta města Postoloprty pan Mgr. Zdeněk Pištora na fotbalový stadion, kde aktuálně probíhají dokončovací práce přestavby stadionu, který se musel stěhovat kvůli dálnici. Celý fotbalový areál včetně hrací plochy se kvůli stavbě dálnice posunul přibližně o třicet metrů. Komise si prohlédla nové tribuny a zázemí. FK Postoloprty má několik stovek členů. Kromě hlavních soutěží v mužských kategoriích se stará i o mládež a jako jeden z mála klubů v širokém regionu má i svůj ženský fotbalový tým a letos oslaví 100 let od svého založení. Členové komise se po exkurzi přesunuli na městský úřad. Společný sekretariát prezentoval stav příprav nového programového období přeshraničního Programu spolupráce Česko-Sasko 2021-2027. Zaměřili jsme se především na Fond malých projektů, z kterého mohou být podpořeny sportovní projekty. Tradiční projekt Sportovní hry dvou euroregionů bude pokračovat v příštím roce a roli vedoucího projektu nabídl zemský okres Mittelsachsen. Příští jednání komise se uskuteční na německé straně v 1.čtvrtletí roku 2023. Děkujeme městu Postoloprty za zázemí a organizaci!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.