PRVNÍ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP INTERREG ČESKO-SASKO 2021-2027

Dne 21.11.2022 uspořádal společný sekretariát Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP k přeshraničnímu Programu spolupráce Interreg Česko-Sasko 2021-2027.  Účastníkům workshopu byl zástupcem z Ministerstva pro místní rozvoj představen v úvodu schválený programový dokument a popis jednotlivých prioritních os a cílů.  Sekretariát navázal prezentací zaměřenou na Fond malých projektů, který budou euroregiony i v tomto období spravovat a administrovat. Zástupce Centra pro regionální rozvoj seznámil účastníky se zkušenostmi z kontroly a realizace projektů. Na workshopu byla představena také nově zpracovaná společná strategie, jejímž cílem je stanovení vize a strategických cílů a vytvoření dvouletého akčního plánu.

V závěru workshopu se diskutovalo, účastníci kladli otázky a měli možnost individuálních konzultací s pozvanými zástupci z Ústeckého kraje, z Odboru regionální rozvoje.

Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za aktivní účast. Materiály a prezentace k novému programu budeme průběžně umisťovat na webové stránky.

! Dne 29.11. 2022 se koná 2. workshop ještě ve Freibergu.

PROGRAM 29.11. _workshop Freiberg

Tento projekt je realizován v rámci projektu 887 – CZ – 22.04. 2022 Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.