PRVNÍ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP INTERREG ČESKO-SASKO 2021-2027

Dne 21.11.2022 uspořádal společný sekretariát Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP k přeshraničnímu Programu spolupráce Interreg Česko-Sasko 2021-2027.  Účastníkům workshopu byl zástupcem z Ministerstva pro místní rozvoj představen v úvodu schválený programový dokument a popis jednotlivých prioritních os a cílů.  Sekretariát navázal prezentací zaměřenou na Fond malých projektů, který budou euroregiony i v tomto období spravovat a administrovat. Zástupce Centra pro regionální rozvoj seznámil účastníky se zkušenostmi z kontroly a realizace projektů. Na workshopu byla představena také nově zpracovaná společná strategie, jejímž cílem je stanovení vize a strategických cílů a vytvoření dvouletého akčního plánu.

V závěru workshopu se diskutovalo, účastníci kladli otázky a měli možnost individuálních konzultací s pozvanými zástupci z Ústeckého kraje, z Odboru regionální rozvoje.

Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za aktivní účast. Materiály a prezentace k novému programu budeme průběžně umisťovat na webové stránky.

! Dne 29.11. 2022 se koná 2. workshop ještě ve Freibergu.

PROGRAM 29.11. _workshop Freiberg

Tento projekt je realizován v rámci projektu 887 – CZ – 22.04. 2022 Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021-2027.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.