ČESKO-NĚMECKÁ RADA ZASEDALA NA HRADĚ WOLKENSTEIN

Setkání společného grémia složeného ze zástupců české rady a německého představenstva se konalo dne 23.11. 2022 na hradě Wolkenstein. V úvodu jednání se radě představil nový zemský rada krušnohorského okresu pan Rico Anton, který byl jmenován také místopředsedou Euroregionu Erzgebirge. Grémium mělo tak možnost se po volbách vzájemně poznat a představit. Předseda české části Vlastimil Vozka ve své úvodní řeči zhodnotil výsledky práce za uplynulý rok. Oba předsedové ve svém projevu zdůraznili především společný cíl v pokračování přeshraniční spolupráce, prohlubování partnerství a budování vzájemné důvěry ve všech oblastech společenského života.
Dle programu představil společný sekretariát:
Evaluaci Fondu malých projektů 2014–2020
Představení Strategie Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 2021+
Nové programové období Česko-Sasko 2021–2027
V závěru jednání se konala komentovaná prohlídka hradu. Děkujeme za pozvání a organizaci starostovi města Wolkenstein Wolframu Liebingovi a jeho ženě Ute Liebing, kastelánce hradu Wolkenstein. Příští zasedání grémia se bude konat za rok na české straně.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.