ČESKO-NĚMECKÁ RADA ZASEDALA NA HRADĚ WOLKENSTEIN

Setkání společného grémia složeného ze zástupců české rady a německého představenstva se konalo dne 23.11. 2022 na hradě Wolkenstein. V úvodu jednání se radě představil nový zemský rada krušnohorského okresu pan Rico Anton, který byl jmenován také místopředsedou Euroregionu Erzgebirge. Grémium mělo tak možnost se po volbách vzájemně poznat a představit. Předseda české části Vlastimil Vozka ve své úvodní řeči zhodnotil výsledky práce za uplynulý rok. Oba předsedové ve svém projevu zdůraznili především společný cíl v pokračování přeshraniční spolupráce, prohlubování partnerství a budování vzájemné důvěry ve všech oblastech společenského života.
Dle programu představil společný sekretariát:
Evaluaci Fondu malých projektů 2014–2020
Představení Strategie Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 2021+
Nové programové období Česko-Sasko 2021–2027
V závěru jednání se konala komentovaná prohlídka hradu. Děkujeme za pozvání a organizaci starostovi města Wolkenstein Wolframu Liebingovi a jeho ženě Ute Liebing, kastelánce hradu Wolkenstein. Příští zasedání grémia se bude konat za rok na české straně.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.