DRUHÝ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP ČESKO-SASKO 2021-2027 VE FREIBERGU

Dne 29.11.2022 uspořádal společný sekretariát Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge II. přípravný workshop k novému programovému období Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027. Tentokrát v sídle německého jednatelství v GIZEF ve Freibergu, kde nás osobně přivítal ředitel centra, pan Ingmar Petersohn. A i zde účastníci zaplnili celý přednáškový sál. Nový předseda Euroregionu Erzgebirge a zemský rada okresu Střední Sasko pan Dirk Neubauer zahájil workshop virtuální zdravicí. Postupně byly odprezentovány následující příspěvky:

  • Představení programu INTERREG Česko-Sasko 2021-2027
  • Představení Strategie Euroregionu Krušnohoří 2021+
  • Fond malých projektů 2021-2027 – příklady projektů
  • Europe Direct Erzgebirge – uprostřed Evropy

Tento workshop je realizován v rámci projektu 887 – CZ – 22.04. 2022 Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021–2027.
Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za aktivní účast. Materiály a prezentace k novému programu budeme průběžně umisťovat na webové stránky. V 1.Q 2023 uspořádáme další webinář k Fondu malých projektů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.