DRUHÝ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP ČESKO-SASKO 2021-2027 VE FREIBERGU

Dne 29.11.2022 uspořádal společný sekretariát Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge II. přípravný workshop k novému programovému období Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027. Tentokrát v sídle německého jednatelství v GIZEF ve Freibergu, kde nás osobně přivítal ředitel centra, pan Ingmar Petersohn. A i zde účastníci zaplnili celý přednáškový sál. Nový předseda Euroregionu Erzgebirge a zemský rada okresu Střední Sasko pan Dirk Neubauer zahájil workshop virtuální zdravicí. Postupně byly odprezentovány následující příspěvky:

  • Představení programu INTERREG Česko-Sasko 2021-2027
  • Představení Strategie Euroregionu Krušnohoří 2021+
  • Fond malých projektů 2021-2027 – příklady projektů
  • Europe Direct Erzgebirge – uprostřed Evropy

Tento workshop je realizován v rámci projektu 887 – CZ – 22.04. 2022 Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021–2027.
Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za aktivní účast. Materiály a prezentace k novému programu budeme průběžně umisťovat na webové stránky. V 1.Q 2023 uspořádáme další webinář k Fondu malých projektů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.