DRUHÝ PŘÍPRAVNÝ WORKSHOP ČESKO-SASKO 2021-2027 VE FREIBERGU

Dne 29.11.2022 uspořádal společný sekretariát Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge II. přípravný workshop k novému programovému období Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2021-2027. Tentokrát v sídle německého jednatelství v GIZEF ve Freibergu, kde nás osobně přivítal ředitel centra, pan Ingmar Petersohn. A i zde účastníci zaplnili celý přednáškový sál. Nový předseda Euroregionu Erzgebirge a zemský rada okresu Střední Sasko pan Dirk Neubauer zahájil workshop virtuální zdravicí. Postupně byly odprezentovány následující příspěvky:

  • Představení programu INTERREG Česko-Sasko 2021-2027
  • Představení Strategie Euroregionu Krušnohoří 2021+
  • Fond malých projektů 2021-2027 – příklady projektů
  • Europe Direct Erzgebirge – uprostřed Evropy

Tento workshop je realizován v rámci projektu 887 – CZ – 22.04. 2022 Strategická příprava na nové programové období Interreg VI 2021–2027.
Všem účastníkům a přednášejícím děkujeme za aktivní účast. Materiály a prezentace k novému programu budeme průběžně umisťovat na webové stránky. V 1.Q 2023 uspořádáme další webinář k Fondu malých projektů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.