JAK SE BRÁNIT DEZINFORMACÍM. PROJEKT DEMODES POKRAČUJE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

Projekt DEMOKRACIE NAD PROPASTÍ? DEZINFORMACE VERSUS MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, který realizuje Technická univerzita Chemnitz, UJEP Ústí nad Labem a Euroregion Krušnohoří v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2014-2020 pokračoval prezentací výukového programu na základních školách na území Euroregionu Krušnohoří.
Čeští a němečtí studenti absolvovali společné workshopy a ve dnech 28.11. a 5.12. měli možnost představit žákům 8. a 9 tříd jednoduchý a interaktivní úvod do mediální výchovy o dezinformacích a fact-checkingu.

„Workshop projektu Demodes od studentů politologie FF UJEP je příspěvek k mediálnímu vzdělávání a kritickému myšlení. Hlavním obsahem jsou manipulace a dezinformace na sociálních sítích a internetu. Cílem je, aby studenti sami reflektovali svou zkušenost a chování na sociálních sítích a dozvěděli se o jednoduchých způsobech, jak odhalit nejčastější druhy online manipulace. V průběhu workshopu si vyzkouší tzv. facktchecking na mobilním telefonu a prezentaci svých výsledků. Studenti také dostanou informační handout s vysvětlením nejběžnějších manipulativních technik a způsoby možné obrany.“

Všichni žáci se do workshopu zapojili aktivně, se zájmem kladli otázky a odpovídali studentům. Děkujeme studentům za přednášku a základním školám v Mostě, v Jirkově a v Chomutově za součinnost.

Reportáž České televize:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/222411000141205/cast/950312/

Články z novin: https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/studenti-politologie-z-ujep-vzdelavaji-zaky-zakladnich-skol-o-dezinformacich-202.html?fbclid=IwAR3B2XEzrRqqtR7ZpMqaj8dsJwl0oTtzrqr0A8d7FyCro4LIsOGmg6SqdOU

Tisková zpráva: http://ff.ujep.cz/28-stalo-se/11214-studenti-politologie-ff-ujep-vzdelavaji-zaky-zakladnich-skol-o-dezinformacich

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.