JAK SE BRÁNIT DEZINFORMACÍM. PROJEKT DEMODES POKRAČUJE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

Projekt DEMOKRACIE NAD PROPASTÍ? DEZINFORMACE VERSUS MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, který realizuje Technická univerzita Chemnitz, UJEP Ústí nad Labem a Euroregion Krušnohoří v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2014-2020 pokračoval prezentací výukového programu na základních školách na území Euroregionu Krušnohoří.
Čeští a němečtí studenti absolvovali společné workshopy a ve dnech 28.11. a 5.12. měli možnost představit žákům 8. a 9 tříd jednoduchý a interaktivní úvod do mediální výchovy o dezinformacích a fact-checkingu.

„Workshop projektu Demodes od studentů politologie FF UJEP je příspěvek k mediálnímu vzdělávání a kritickému myšlení. Hlavním obsahem jsou manipulace a dezinformace na sociálních sítích a internetu. Cílem je, aby studenti sami reflektovali svou zkušenost a chování na sociálních sítích a dozvěděli se o jednoduchých způsobech, jak odhalit nejčastější druhy online manipulace. V průběhu workshopu si vyzkouší tzv. facktchecking na mobilním telefonu a prezentaci svých výsledků. Studenti také dostanou informační handout s vysvětlením nejběžnějších manipulativních technik a způsoby možné obrany.“

Všichni žáci se do workshopu zapojili aktivně, se zájmem kladli otázky a odpovídali studentům. Děkujeme studentům za přednášku a základním školám v Mostě, v Jirkově a v Chomutově za součinnost.

Reportáž České televize:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/222411000141205/cast/950312/

Články z novin: https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/studenti-politologie-z-ujep-vzdelavaji-zaky-zakladnich-skol-o-dezinformacich-202.html?fbclid=IwAR3B2XEzrRqqtR7ZpMqaj8dsJwl0oTtzrqr0A8d7FyCro4LIsOGmg6SqdOU

Tisková zpráva: http://ff.ujep.cz/28-stalo-se/11214-studenti-politologie-ff-ujep-vzdelavaji-zaky-zakladnich-skol-o-dezinformacich

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.