JAK SE BRÁNIT DEZINFORMACÍM. PROJEKT DEMODES POKRAČUJE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

Projekt DEMOKRACIE NAD PROPASTÍ? DEZINFORMACE VERSUS MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST, který realizuje Technická univerzita Chemnitz, UJEP Ústí nad Labem a Euroregion Krušnohoří v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 2014-2020 pokračoval prezentací výukového programu na základních školách na území Euroregionu Krušnohoří.
Čeští a němečtí studenti absolvovali společné workshopy a ve dnech 28.11. a 5.12. měli možnost představit žákům 8. a 9 tříd jednoduchý a interaktivní úvod do mediální výchovy o dezinformacích a fact-checkingu.

„Workshop projektu Demodes od studentů politologie FF UJEP je příspěvek k mediálnímu vzdělávání a kritickému myšlení. Hlavním obsahem jsou manipulace a dezinformace na sociálních sítích a internetu. Cílem je, aby studenti sami reflektovali svou zkušenost a chování na sociálních sítích a dozvěděli se o jednoduchých způsobech, jak odhalit nejčastější druhy online manipulace. V průběhu workshopu si vyzkouší tzv. facktchecking na mobilním telefonu a prezentaci svých výsledků. Studenti také dostanou informační handout s vysvětlením nejběžnějších manipulativních technik a způsoby možné obrany.“

Všichni žáci se do workshopu zapojili aktivně, se zájmem kladli otázky a odpovídali studentům. Děkujeme studentům za přednášku a základním školám v Mostě, v Jirkově a v Chomutově za součinnost.

Reportáž České televize:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/222411000141205/cast/950312/

Články z novin: https://mostecky.denik.cz/ctenar-reporter/studenti-politologie-z-ujep-vzdelavaji-zaky-zakladnich-skol-o-dezinformacich-202.html?fbclid=IwAR3B2XEzrRqqtR7ZpMqaj8dsJwl0oTtzrqr0A8d7FyCro4LIsOGmg6SqdOU

Tisková zpráva: http://ff.ujep.cz/28-stalo-se/11214-studenti-politologie-ff-ujep-vzdelavaji-zaky-zakladnich-skol-o-dezinformacich

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.