ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA NEJVĚTŠÍ VZDĚLÁVÁCÍ HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO V SASKU

Komise navštívila dne 24.10.2022 Odborné školské centrum pro zemědělství, výživu a domácí hospodářství ve Freibergu/Zug. Vyšší technická škola s 150letou tradicí je v současnosti významným a uznávaným zemědělským vzdělávacím střediskem v Sasku https://www.fachschulzentrum-freiberg-zug.de/.
Členové komise měli možnost si školu prohlédnout a diskutovat s ředitelem centra o chodu a zkušenostech odborné výuky.
V jednání komise pokračovala dle schváleného programu aktuálními informacemi o Programu Interreg 2021-2027 a o připravované Strategii euroregionu. Následovala odborná výměna zkušeností ve vývoji zemědělství. Produkci ovlivnil dopad ukrajinské krize a zvýšení nákladů na energie na obou stranách hranice, které se promítlo do zvýšení cen, ale také sucho. Od 1.1.2023 se plánuje v Sasku agrární reforma. Kromě výsledků sklizně, informovala také česká strana o vládním schválení Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Příští jednání si komise naplánovala v odborné zemědělské škole v Kadani.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.