ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA NEJVĚTŠÍ VZDĚLÁVÁCÍ HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO V SASKU

Komise navštívila dne 24.10.2022 Odborné školské centrum pro zemědělství, výživu a domácí hospodářství ve Freibergu/Zug. Vyšší technická škola s 150letou tradicí je v současnosti významným a uznávaným zemědělským vzdělávacím střediskem v Sasku https://www.fachschulzentrum-freiberg-zug.de/.
Členové komise měli možnost si školu prohlédnout a diskutovat s ředitelem centra o chodu a zkušenostech odborné výuky.
V jednání komise pokračovala dle schváleného programu aktuálními informacemi o Programu Interreg 2021-2027 a o připravované Strategii euroregionu. Následovala odborná výměna zkušeností ve vývoji zemědělství. Produkci ovlivnil dopad ukrajinské krize a zvýšení nákladů na energie na obou stranách hranice, které se promítlo do zvýšení cen, ale také sucho. Od 1.1.2023 se plánuje v Sasku agrární reforma. Kromě výsledků sklizně, informovala také česká strana o vládním schválení Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Příští jednání si komise naplánovala v odborné zemědělské škole v Kadani.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.