Rada jednala poprvé v novém roce videokonferenčně

Rada dne 29.1.2021 jednala poprvé virtuálně. A i za tuto příležitost jsme byli velice rádi. Virtuálně jsme probrali všechny body programu a měli jsme možnost si vyměnit a vyslechnout názory k jednotlivým tématům.
zpráva o činnosti euroregionu
stav Fondu malých projektů 2014-2020
příprava nového programového období 2021+
návrh nového modelu FMP
Všem členům rady děkujeme za čas, konstruktivní jednání a profesionální připojení.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.