Rada v Podbořanech

Jako vždy, když je jednání rady v Podbořanech, je účast členů rady vysoká. Bylo tomu tak i 24. října 2017. Nejdůležitějším bodem jednání byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů. Tento fond euroregion spravuje, a proto rada cítí za správné rozhodování o předložených projektech velkou zodpovědnost. Z celkem 19 předložených projektů, které byly již předem posouzeny odbornými komisemi euroregionu, rada doporučuje svým členům v Lokálním řídícím výboru podpořit 16, tři projektové žádosti nedoporučuje schválit. Celkem tři projektové žádosti nebyly zaregistrovány, přesto rada doporučuje o těchto projektech rozhodnout v oběžném řízení, aby mohly být realizovány plánované a připravené aktivity, které by později nebylo možné stihnout. V oběžném řízení jsou projektové žádosti bodově hodnoceny členy Lokálního řídícího výboru stejně jako ty, které byly podány v řádném termínu. Oběžné řízení je však povolováno jen ve výjimečných případech. Rada se také seznámila s předloženým velkým projekty, o kterých se bude rozhodovat v Monitorovacím výboru programu přeshraniční spolupráce Sasko – ČR Interreg V-A.  Odborné komise k nim již daly svá stanoviska a rada svým zástupcům doporučuje tato stanoviska v Monitorovacím výboru vyjádřit. Euroregion v nadcházejícím Monitorovacím výboru budou zastupovat jeho členové, primátor Most Jan Mgr. Paparega a jednatel euroregionu Mgr. František Bína, jednatelka německé části Beate Ebenhöh a tentokrát byl Ústeckým krajem pověřen i člen rady euroregionu, starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar. Velká diskuse, podobně jako ve všech komisích euroregionu, se rozpoutala ohledně změny Realizačního dokumentu Fondu malých projektů, který omezuje podávání opakovaných projektů. Rada se shodla na tom, že opakované projekty prohlubují přeshraniční spolupráci, zaručují její udržitelnost a malá sdružení by z přeshraniční spolupráce byla vyřazena. Jednatele česko-saských euroregionů rada vyzvala, aby se pokusili tvrdě formulované znění o opakovaných projektech  zmírnit. Rada také odsouhlasila změny v komisích. Sportovní komisi posílí místostarostka Bíliny Mgr. Zuzana Bařtipánová, v kulturní komisi nahradí dosavadní členku Mgr. Veroniku Horovou nová místostarostka Bíliny Vendula Vodičková.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.