Životní prostředí a regionální plán

Ještě nikdy se to nestalo, ale tentokrát do Freibergu 27. 11. 2017 přijel na jednání komise pro životní prostředí a regionální plán jen jeden jediný člen české části komise, její předseda Dr. Jiří Roth, samozřejmě s českým jednatelem a projektovou manažerkou euroregionu. Saská strana se obrací na jednatelství, aby vytvořilo podmínky účasti českých členů komise. Především velmi chyběli zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, na které směřovaly četné dotazy. Již jejich neúčast na posledním srpnovém jednání komise v  Chomutově po požáru v Celiu byla citelná.

Komise projednala tři velké projekty určené pro jednání Monitorovacího výboru a po odborném posouzení je doporučila k přijetí. Mezi nimi byl i projekt Enzedra, který komisi na posledním jednání v chomutovském zooparku představil Ing. Honzík z výzkumného stavu rostlinné výroby Chomutov.  Poté se komise zabývala náměty do rozvojové strategie euroregionu. Podobně jako další komise, i ona vytvoří malou pracovní skupinu, která témata do strategie navrhne. Již nyní se jich objevila celá řada. Pro příští jednání projevila saská část komise zájem o strukturu lesů a vodního hospodářství v české části euroregionu a požádala českého předsedu o zajištění vhodných partnerů na jednání. Komisi na jednání ve Freibergu opouští její dlouholetý člen Christian Zschammer ze Správy saských přehrad. Nahradí ho Dipl. Ing. Claus – Peter Reichelt ze stejné společnosti. V euroregionu je známý z četných a velmi úspěšných společných projektů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.