Životní prostředí a regionální plán

Ještě nikdy se to nestalo, ale tentokrát do Freibergu 27. 11. 2017 přijel na jednání komise pro životní prostředí a regionální plán jen jeden jediný člen české části komise, její předseda Dr. Jiří Roth, samozřejmě s českým jednatelem a projektovou manažerkou euroregionu. Saská strana se obrací na jednatelství, aby vytvořilo podmínky účasti českých členů komise. Především velmi chyběli zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, na které směřovaly četné dotazy. Již jejich neúčast na posledním srpnovém jednání komise v  Chomutově po požáru v Celiu byla citelná.

Komise projednala tři velké projekty určené pro jednání Monitorovacího výboru a po odborném posouzení je doporučila k přijetí. Mezi nimi byl i projekt Enzedra, který komisi na posledním jednání v chomutovském zooparku představil Ing. Honzík z výzkumného stavu rostlinné výroby Chomutov.  Poté se komise zabývala náměty do rozvojové strategie euroregionu. Podobně jako další komise, i ona vytvoří malou pracovní skupinu, která témata do strategie navrhne. Již nyní se jich objevila celá řada. Pro příští jednání projevila saská část komise zájem o strukturu lesů a vodního hospodářství v české části euroregionu a požádala českého předsedu o zajištění vhodných partnerů na jednání. Komisi na jednání ve Freibergu opouští její dlouholetý člen Christian Zschammer ze Správy saských přehrad. Nahradí ho Dipl. Ing. Claus – Peter Reichelt ze stejné společnosti. V euroregionu je známý z četných a velmi úspěšných společných projektů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.