Setkání euroregionů

Členská schůze a výroční konference Pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) 2017 Badajoz, Španělsko

 Členská schůze se konala v letošním roce ve dnech 26. – 28. října na pozvání Euroregionu Alentejo Centro Extremadura ve španělsko-portugalském příhraničí. Její účastníci obdrželi komplexní přehled o stávajících aktivitách společenství AGEG, především o stavu evropské agendy. Na zasedání bylo zapotřebí zvolit nového prezidenta. Stal se jím po jednoznačné volbě Oliver Paasch, ministerský předseda německy hovořícího společenství Belgie, který se na zasedání také představil. Vlastní výroční konference projednala četná významná témata a osvětlila je z pohledu aktuální politické situace, a rovněž se zabývala panující nejistotou v EU.  Všechny relevantní informace jsou již zveřejněny na internetových stránkách AGEG.  Mnoho nových aktivit se již připravuje, a také se pro ně vytváří lobby; i německá skupina v rámci společenství AGEG chystá v příštím roce svůj aktivní příspěvek. Poslední den patřil exkurzi po úspěšných projektech hostitelského euroregionu. Mezi zástupci jednotlivých euroregionů docházelo k živé a konstruktivní výměně zkušeností, a tím výroční konference opětovně ukázala, jak je důležité, aby Evropané spolu komunikovali. Proto také pro euroregiony jsou, dnes stejně jako dříve, projekty pro setkávání lidí „people to people“ vysokou prioritou. V předvečer zasedání se konala 25. 10. konference Evropské komise ke zprávě ohledně uzavírání hranic pod názvem ”Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” (zvýšení růstu a soudržnosti hraničních regionů EU). Všechny tyto velmi zajímavé informace můžete najít na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Za náš euroregion se konference zúčastnila jednatelka jeho německé části Beate Ebenhöh

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.