Setkání euroregionů

Členská schůze a výroční konference Pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) 2017 Badajoz, Španělsko

 Členská schůze se konala v letošním roce ve dnech 26. – 28. října na pozvání Euroregionu Alentejo Centro Extremadura ve španělsko-portugalském příhraničí. Její účastníci obdrželi komplexní přehled o stávajících aktivitách společenství AGEG, především o stavu evropské agendy. Na zasedání bylo zapotřebí zvolit nového prezidenta. Stal se jím po jednoznačné volbě Oliver Paasch, ministerský předseda německy hovořícího společenství Belgie, který se na zasedání také představil. Vlastní výroční konference projednala četná významná témata a osvětlila je z pohledu aktuální politické situace, a rovněž se zabývala panující nejistotou v EU.  Všechny relevantní informace jsou již zveřejněny na internetových stránkách AGEG.  Mnoho nových aktivit se již připravuje, a také se pro ně vytváří lobby; i německá skupina v rámci společenství AGEG chystá v příštím roce svůj aktivní příspěvek. Poslední den patřil exkurzi po úspěšných projektech hostitelského euroregionu. Mezi zástupci jednotlivých euroregionů docházelo k živé a konstruktivní výměně zkušeností, a tím výroční konference opětovně ukázala, jak je důležité, aby Evropané spolu komunikovali. Proto také pro euroregiony jsou, dnes stejně jako dříve, projekty pro setkávání lidí „people to people“ vysokou prioritou. V předvečer zasedání se konala 25. 10. konference Evropské komise ke zprávě ohledně uzavírání hranic pod názvem ”Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” (zvýšení růstu a soudržnosti hraničních regionů EU). Všechny tyto velmi zajímavé informace můžete najít na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Za náš euroregion se konference zúčastnila jednatelka jeho německé části Beate Ebenhöh

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.