Setkání euroregionů

Členská schůze a výroční konference Pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) 2017 Badajoz, Španělsko

 Členská schůze se konala v letošním roce ve dnech 26. – 28. října na pozvání Euroregionu Alentejo Centro Extremadura ve španělsko-portugalském příhraničí. Její účastníci obdrželi komplexní přehled o stávajících aktivitách společenství AGEG, především o stavu evropské agendy. Na zasedání bylo zapotřebí zvolit nového prezidenta. Stal se jím po jednoznačné volbě Oliver Paasch, ministerský předseda německy hovořícího společenství Belgie, který se na zasedání také představil. Vlastní výroční konference projednala četná významná témata a osvětlila je z pohledu aktuální politické situace, a rovněž se zabývala panující nejistotou v EU.  Všechny relevantní informace jsou již zveřejněny na internetových stránkách AGEG.  Mnoho nových aktivit se již připravuje, a také se pro ně vytváří lobby; i německá skupina v rámci společenství AGEG chystá v příštím roce svůj aktivní příspěvek. Poslední den patřil exkurzi po úspěšných projektech hostitelského euroregionu. Mezi zástupci jednotlivých euroregionů docházelo k živé a konstruktivní výměně zkušeností, a tím výroční konference opětovně ukázala, jak je důležité, aby Evropané spolu komunikovali. Proto také pro euroregiony jsou, dnes stejně jako dříve, projekty pro setkávání lidí „people to people“ vysokou prioritou. V předvečer zasedání se konala 25. 10. konference Evropské komise ke zprávě ohledně uzavírání hranic pod názvem ”Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” (zvýšení růstu a soudržnosti hraničních regionů EU). Všechny tyto velmi zajímavé informace můžete najít na následující internetové adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Za náš euroregion se konference zúčastnila jednatelka jeho německé části Beate Ebenhöh

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.