Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této důležité komise se 20. 11. 2017 stala Okresní hospodářská komora v Mostě. Komise posoudila celkem čtyři projekty určené pro rozhodování v Lokálním řídícím výboru, z nichž jeden projekt, zaměřený na turistiku, doporučuje předem konzultovat s Krušnohorským turistickým svazem v Annabergu a přepracovat ho. Velmi obšírně se komise zabývala rozvojovou strategií euroregionu. Pracovní skupina pod vedením Mathiase Lißkeho připravila pro jednání již konkrétní návrh témat z pohledu komise pro hospodářství a turistiku, který doplnila Ing. Pečnerová, ředitelka OHK Most o jazykovou ofenzivu pro oblast turistiky.

Nařízení saského správního orgánu a národního orgánu ČR o opakovaných projektech se setkalo i v této komisi s nesouhlasem. Komise upozorňuje na to, že především malá sdružení by v případě, že nebudou moci projekty opakovat, své přeshraniční aktivity nemohla udržet. Právě v opakovaných projektech tkví jejich udržitelnost. V rozvoji hospodářské spolupráce komise chce pokračovat v podpoře prezentace podniků a technického vzdělávání a navázat tak na úspěšné projekty Labora a Byznys Day partnerů OHK Chomutov a Wirtschaftsförderung a turistických prezentací Tourismusverband Erzgebirge, OHK Most a IHK Chemnitz. Další jednání komise bylo stanoveno na únor 2018.

 

Rozvojová strategie euroregionu Krušnohoří v časovém horizontu 2020 až 2030 Komise pro hospodářství a turistiku Hlavní cíl: Propojení institucí zapojených do přeshraničního procesu rozvoje hospodářství

– Přeshraniční informační systém vztahující se k ekonomické situaci, demografickým trendům, trhu práce, hospodářským lokalitám a investičním příležitostem, a rovněž k turistickým nabídkám na obou stranách bezprostředně v příhraničí (euroregion).

– Zpracování společné platformy pro prezentaci hospodářského a turistického potenciálu euroregionu a propojení této platformy s regionálními institucemi. K tomu se vztahuje vytvoření organizačního systému s odpovědností za udržitelnost této platformy a za její informovanost.

– Personální posilování euroregionu také prostřednictvím institucionální podpory.

– Dvojjazyčné značení veřejných, turistických a kulturních institucí v euroregionu, a rovněž návštěvnických atraktivností pro zvýšení přitažlivosti sousedního regionu.

– Rozvoj přeshraniční mobility – jednak ve veřejné osobní dopravě, jednak v individuální dopravě.

–          Podpora výměny mládeže, zejména v oblasti profesní orientace a odborné profesní přípravy.

–    Jazyková ofenziva v oblasti turistiky

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.