Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této důležité komise se 20. 11. 2017 stala Okresní hospodářská komora v Mostě. Komise posoudila celkem čtyři projekty určené pro rozhodování v Lokálním řídícím výboru, z nichž jeden projekt, zaměřený na turistiku, doporučuje předem konzultovat s Krušnohorským turistickým svazem v Annabergu a přepracovat ho. Velmi obšírně se komise zabývala rozvojovou strategií euroregionu. Pracovní skupina pod vedením Mathiase Lißkeho připravila pro jednání již konkrétní návrh témat z pohledu komise pro hospodářství a turistiku, který doplnila Ing. Pečnerová, ředitelka OHK Most o jazykovou ofenzivu pro oblast turistiky.

Nařízení saského správního orgánu a národního orgánu ČR o opakovaných projektech se setkalo i v této komisi s nesouhlasem. Komise upozorňuje na to, že především malá sdružení by v případě, že nebudou moci projekty opakovat, své přeshraniční aktivity nemohla udržet. Právě v opakovaných projektech tkví jejich udržitelnost. V rozvoji hospodářské spolupráce komise chce pokračovat v podpoře prezentace podniků a technického vzdělávání a navázat tak na úspěšné projekty Labora a Byznys Day partnerů OHK Chomutov a Wirtschaftsförderung a turistických prezentací Tourismusverband Erzgebirge, OHK Most a IHK Chemnitz. Další jednání komise bylo stanoveno na únor 2018.

 

Rozvojová strategie euroregionu Krušnohoří v časovém horizontu 2020 až 2030 Komise pro hospodářství a turistiku Hlavní cíl: Propojení institucí zapojených do přeshraničního procesu rozvoje hospodářství

– Přeshraniční informační systém vztahující se k ekonomické situaci, demografickým trendům, trhu práce, hospodářským lokalitám a investičním příležitostem, a rovněž k turistickým nabídkám na obou stranách bezprostředně v příhraničí (euroregion).

– Zpracování společné platformy pro prezentaci hospodářského a turistického potenciálu euroregionu a propojení této platformy s regionálními institucemi. K tomu se vztahuje vytvoření organizačního systému s odpovědností za udržitelnost této platformy a za její informovanost.

– Personální posilování euroregionu také prostřednictvím institucionální podpory.

– Dvojjazyčné značení veřejných, turistických a kulturních institucí v euroregionu, a rovněž návštěvnických atraktivností pro zvýšení přitažlivosti sousedního regionu.

– Rozvoj přeshraniční mobility – jednak ve veřejné osobní dopravě, jednak v individuální dopravě.

–          Podpora výměny mládeže, zejména v oblasti profesní orientace a odborné profesní přípravy.

–    Jazyková ofenziva v oblasti turistiky

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.