Kultura a mládež

Předseda německé části komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří Wolfgang Kalus navrhl jednání této komise na zámku Rochsburg nikoli náhodou. Představil jí totiž prostory, se kterými se počítá pro výstavu českých umělců v euroregionu v rámci projektu, který připravuje Středosaský okres. Členové komise mu nezapomněli hned na začátku jednání poblahopřát k jeho jubilejním narozeninám. V rozsáhlé diskusi se členové komise shodli, že výběr českých umělců provede saská strana na základě dosavadních partnerství a na české straně bude projektovým partnerem Městské divadlo v Mostě. Adventní koncert, který je tradičním projektem euroregionu, se uskuteční v Chomutově 9. 12. 2017, program je již zajištěn. V přípravě rozvojové strategie euroregionu navrhuje komise řadu témat, která by se do ní měla zařadit. Užší pracovní skupina se k tomuto bodu sejde a náměty připraví pro zpracování do studie. Jako obvykle měla kulturní komise nejvíce projektů k hodnocení, tentokrát jich předloženo celkem 8. Z nich bylo 6 doporučeno ke schválení, 1 projekt byl žadatelem stažen a jeden byl doporučen ke schválení oběžným způsobem po dokončení projektové žádosti. Jednání se zúčastnila nová členka komise, místostarostka Bíliny Vendula Vodičková  

Komise nesouhlasí s nařízením saského správního orgánu a českého národního orgánu, které omezuje a v konečné fázi znemožňuje podávání opakovaných projektů. Právě v oblasti kultury a partnerství měst a obcí je opakování projektů zárukou udržitelnosti, jinak hrozí jejich skončení. 

Po jednání si členové se zájmem prohlédli výstavní prostory zámku.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.