Kultura a mládež

Předseda německé části komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří Wolfgang Kalus navrhl jednání této komise na zámku Rochsburg nikoli náhodou. Představil jí totiž prostory, se kterými se počítá pro výstavu českých umělců v euroregionu v rámci projektu, který připravuje Středosaský okres. Členové komise mu nezapomněli hned na začátku jednání poblahopřát k jeho jubilejním narozeninám. V rozsáhlé diskusi se členové komise shodli, že výběr českých umělců provede saská strana na základě dosavadních partnerství a na české straně bude projektovým partnerem Městské divadlo v Mostě. Adventní koncert, který je tradičním projektem euroregionu, se uskuteční v Chomutově 9. 12. 2017, program je již zajištěn. V přípravě rozvojové strategie euroregionu navrhuje komise řadu témat, která by se do ní měla zařadit. Užší pracovní skupina se k tomuto bodu sejde a náměty připraví pro zpracování do studie. Jako obvykle měla kulturní komise nejvíce projektů k hodnocení, tentokrát jich předloženo celkem 8. Z nich bylo 6 doporučeno ke schválení, 1 projekt byl žadatelem stažen a jeden byl doporučen ke schválení oběžným způsobem po dokončení projektové žádosti. Jednání se zúčastnila nová členka komise, místostarostka Bíliny Vendula Vodičková  

Komise nesouhlasí s nařízením saského správního orgánu a českého národního orgánu, které omezuje a v konečné fázi znemožňuje podávání opakovaných projektů. Právě v oblasti kultury a partnerství měst a obcí je opakování projektů zárukou udržitelnosti, jinak hrozí jejich skončení. 

Po jednání si členové se zájmem prohlédli výstavní prostory zámku.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.