Sociální komise

Pro jednání této aktivní komise 14. 11. 2017 vybrala její saská část novou budovu Krušnohorského okresního úřadu v Annabergu.  Podle ročního plánu práce byla na programu sociální práce s nezaměstnanými, ohroženými dětmi a mládeží v problematických rodinách, tentokrát na saské straně. Komise se přímo na místě při exkurzi seznámila s prací Jobcentra a s jeho úkoly, a poté následovalo podrobné seznámení s problematikou péče o děti a mládež na základě platných zákonů a předpisů. Tuto problematiku představila již krátce na posledním jednání komise v Mostě Christiane Wenner z referátu na pomoc mládeži okresního úřadu Krušnohorského okresu, ale nyní ji mohla představit za velké pozornosti českých členů komise již v celé šíři. V živé diskusi byly také porovnány systémy péče o rodinu v nouzi a německá strana pro reálnou představu připravila dokumenty o finanční podpoře v nouzi a nezaměstnanosti i se systémem kontroly proti jejímu zneužívání. Komise poté hodnotila 3 projektové žádosti do Fondu malých projektů a po podrobném projednání je doporučila, i když ve dvou případech s požadavkem o stanovení podmínek ohledně počtu účastníků a doložení potřebnosti a informovanosti. Pro rozvojovou strategii doporučila komise celou řadu témat, která shrnou a zpracují u úzkém kruhu oba předsedové, Ing.  Karel Giampaoli a Frank Reißmann. Závěrečná diskuse se soustředila na problém opakovaných projektů, které chce saský správní orgán i český národní orgán omezit. Komise shodně konstatuje, že opakované projekty prohlubují dosavadní partnerství, dokladují jeho udržitelnost a vždy se na nich podílejí noví účastníci. Oba jednatelé byli pověřeni spojit se s dalšími euroregiony a zasadit se o možnost podávání opakovaných projektů. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.