Sociální komise

Pro jednání této aktivní komise 14. 11. 2017 vybrala její saská část novou budovu Krušnohorského okresního úřadu v Annabergu.  Podle ročního plánu práce byla na programu sociální práce s nezaměstnanými, ohroženými dětmi a mládeží v problematických rodinách, tentokrát na saské straně. Komise se přímo na místě při exkurzi seznámila s prací Jobcentra a s jeho úkoly, a poté následovalo podrobné seznámení s problematikou péče o děti a mládež na základě platných zákonů a předpisů. Tuto problematiku představila již krátce na posledním jednání komise v Mostě Christiane Wenner z referátu na pomoc mládeži okresního úřadu Krušnohorského okresu, ale nyní ji mohla představit za velké pozornosti českých členů komise již v celé šíři. V živé diskusi byly také porovnány systémy péče o rodinu v nouzi a německá strana pro reálnou představu připravila dokumenty o finanční podpoře v nouzi a nezaměstnanosti i se systémem kontroly proti jejímu zneužívání. Komise poté hodnotila 3 projektové žádosti do Fondu malých projektů a po podrobném projednání je doporučila, i když ve dvou případech s požadavkem o stanovení podmínek ohledně počtu účastníků a doložení potřebnosti a informovanosti. Pro rozvojovou strategii doporučila komise celou řadu témat, která shrnou a zpracují u úzkém kruhu oba předsedové, Ing.  Karel Giampaoli a Frank Reißmann. Závěrečná diskuse se soustředila na problém opakovaných projektů, které chce saský správní orgán i český národní orgán omezit. Komise shodně konstatuje, že opakované projekty prohlubují dosavadní partnerství, dokladují jeho udržitelnost a vždy se na nich podílejí noví účastníci. Oba jednatelé byli pověřeni spojit se s dalšími euroregiony a zasadit se o možnost podávání opakovaných projektů. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.