Společné grémium euroregionu

Pro letošní společné zasedání obou částí euroregionu 10. listopadu 2017 vybrala jeho německá část volnočasové zařízení Baldaufvilla v Marienbergu. Velkou pozornost věnovali členové společného grémia analýze dotačních prostředků, které přeshraniční spolupráci podporují. Jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh podala obšírnou informaci o Kooperačním programu sasko-české spolupráce Interreg V-A, se zaměřením nejen na velké projekty, ale především na Fond malých projektů v tomto programu, který nejvíce přispívá ke vzájemnému setkávání a sbližování lidí obou části euroregionu. Její prezentaci doplnily poté česká finanční manažerka Ing. Petra Konečná a německá projektová manažerka Elke Zepak. Euroregion se na svém posledním zasedání v Krásném Dvoře shodl na zpracování rozvojové strategie a na marienberském zasedání již byla představena první témata vycházející z podnětů společných odborných komisí, které budou do strategie zapracována. Euroregion se v příštím roce chce více zaměřit na aktualizaci a modernizaci svých webových stránek a na sociální sítě, podporovat chce společné aktivity se sousedními euroregiony a nadále vydávat svůj dvojjazyčný zpravodaj Infopress. Velká diskuse, podobně jako v odborných komisích, se rozpoutala ohledně nařízení Správního orgánu o opakovaných projektech, které již bylo doplněno v Realizačním dokumentu. Společné grémium s tímto nařízením nesouhlasí, protože mnohé opakované projekty, jako jsou projekty partnerských obcí, tradiční akce či vydávání zpravodaje, jsou prohlubováním dosavadní spolupráce a příkladem dobré praxe. Bylo usneseno, že se jednatelé spojí s dalšími česko-saskými euroregiony a připraví společné stanovisko na podporu opakovaných projektů.    

Na závěr zasedání představila vedoucí volnočasového zařízení Constanze Ulbricht účastníkům své zařízení na podrobné exkurzi. Baldufvilla je místem častých společných česko-saských projektů a Constanze je první držitelku Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.
Dne 18.3. se konala důležitá událost v rámci spolupráce mezi Českem a Saskem v oblasti muzeí a kulturních památek. Jednalo se o zasedání přeshraniční česko-německé komise, která měla za cíl projednat aktuální projekty a záměry, stejně jako poskytnout platformu pro výměnu znalostí a zkušeností mezi oběma stranami.