Společné grémium euroregionu

Pro letošní společné zasedání obou částí euroregionu 10. listopadu 2017 vybrala jeho německá část volnočasové zařízení Baldaufvilla v Marienbergu. Velkou pozornost věnovali členové společného grémia analýze dotačních prostředků, které přeshraniční spolupráci podporují. Jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh podala obšírnou informaci o Kooperačním programu sasko-české spolupráce Interreg V-A, se zaměřením nejen na velké projekty, ale především na Fond malých projektů v tomto programu, který nejvíce přispívá ke vzájemnému setkávání a sbližování lidí obou části euroregionu. Její prezentaci doplnily poté česká finanční manažerka Ing. Petra Konečná a německá projektová manažerka Elke Zepak. Euroregion se na svém posledním zasedání v Krásném Dvoře shodl na zpracování rozvojové strategie a na marienberském zasedání již byla představena první témata vycházející z podnětů společných odborných komisí, které budou do strategie zapracována. Euroregion se v příštím roce chce více zaměřit na aktualizaci a modernizaci svých webových stránek a na sociální sítě, podporovat chce společné aktivity se sousedními euroregiony a nadále vydávat svůj dvojjazyčný zpravodaj Infopress. Velká diskuse, podobně jako v odborných komisích, se rozpoutala ohledně nařízení Správního orgánu o opakovaných projektech, které již bylo doplněno v Realizačním dokumentu. Společné grémium s tímto nařízením nesouhlasí, protože mnohé opakované projekty, jako jsou projekty partnerských obcí, tradiční akce či vydávání zpravodaje, jsou prohlubováním dosavadní spolupráce a příkladem dobré praxe. Bylo usneseno, že se jednatelé spojí s dalšími česko-saskými euroregiony a připraví společné stanovisko na podporu opakovaných projektů.    

Na závěr zasedání představila vedoucí volnočasového zařízení Constanze Ulbricht účastníkům své zařízení na podrobné exkurzi. Baldufvilla je místem častých společných česko-saských projektů a Constanze je první držitelku Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.