Sociální komise v terapeutické komunitě

Na jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří byla hlavním tématem problematika závislostí.  Již v minulosti se komise tímto aktuálním přeshraničním problémem často zabývala a 4. října 2018 uskutečnila své jednání přímo v Terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. v Mukařově. Vybral ji předseda komise Ing. Karel Giampaoli jako jedno z významných dobrovolnických protidrogových zařízení v Ústeckém kraji.  Práci se závislými mladými lidmi představili PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc a jeho manželka Mgr. Ivana Radimecká. Oba jsou zakladatelé komunity, vynikajícími odborníky s bohatou mezinárodní praxí a držitelé mnohých vědeckých ocenění. V následné obsáhlé diskusi si čeští a saští odbornici vyměňovali své zkušenosti a manželé Radimečtí odpovídali na množství dotazů. Zajímavé pro všechny samozřejmě byla úspěšnost odvykání závislostí, ať již na drogách či na herní závislosti (tzv. látkové a nelátkové závislosti). V případě této komunity je to až 60 procent, což je velký rozdíl v porovnání se státními zařízeními, kde je úspěšnost jen kolem 30 procent. Na exkurzi se poté všichni seznámili s konkrétní činností komunity, se zaměstnáním klientů a byli i svědky nácviku divadelní hry, která se připravuje k setkání absolventů. Setkání klientů s absolventy se pořádá každým rokem a přispívá k jejich silné motivaci.

http://wl1.cz/terapeuticka-komunita/

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.