Sociální komise v terapeutické komunitě

Na jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří byla hlavním tématem problematika závislostí.  Již v minulosti se komise tímto aktuálním přeshraničním problémem často zabývala a 4. října 2018 uskutečnila své jednání přímo v Terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. v Mukařově. Vybral ji předseda komise Ing. Karel Giampaoli jako jedno z významných dobrovolnických protidrogových zařízení v Ústeckém kraji.  Práci se závislými mladými lidmi představili PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc a jeho manželka Mgr. Ivana Radimecká. Oba jsou zakladatelé komunity, vynikajícími odborníky s bohatou mezinárodní praxí a držitelé mnohých vědeckých ocenění. V následné obsáhlé diskusi si čeští a saští odbornici vyměňovali své zkušenosti a manželé Radimečtí odpovídali na množství dotazů. Zajímavé pro všechny samozřejmě byla úspěšnost odvykání závislostí, ať již na drogách či na herní závislosti (tzv. látkové a nelátkové závislosti). V případě této komunity je to až 60 procent, což je velký rozdíl v porovnání se státními zařízeními, kde je úspěšnost jen kolem 30 procent. Na exkurzi se poté všichni seznámili s konkrétní činností komunity, se zaměstnáním klientů a byli i svědky nácviku divadelní hry, která se připravuje k setkání absolventů. Setkání klientů s absolventy se pořádá každým rokem a přispívá k jejich silné motivaci.

http://wl1.cz/terapeuticka-komunita/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.