Společná oslava

Ve dnech 23. až 24. června si občané obce Třebívlice společně s německými partnery ze Saska připomněli významné výročí 700 let první doložené zmínky o obci. Nosná část programu byla soustředěna na sobotní odpoledne. Hlavní část aktivit se odehrála v důstojném prostředí Zámeckého vinařstvím v Třebívlicích. Program byl slavnostně zahájen starostou obce Třebívlice Mgr. Tomášem Rulfem ve 12 hodin, a to společným obědem s důchodci. Následoval bohatý kulturní program, ve kterém postupně vystoupily tyto hudební skupiny: Stará sešlost, Original Grünhainer Jagdhornbläser, BEATLES REVIVAL a skupina ŠRUM ŠRUM. V rámci oslav vydala obec Třebívlice za výrazné podpory FMP Euroregionu Krušnohoří dvojjazyčnou brožuru v tematickém členění: Z historie obce, Ulrika v Čechách a Třebívlicko oslavuje 120 let zahájení pravidelného provozu na Švestkové dráze. Publikace je dostupná v budově Stálé expozice Ulriky v. Levetzow, na obecním úřadě a nebo na webových stránkách obce Třebívlice. Dalšími významnými kulturními, společenskými či sportovními akcemi jsou: 28. července 2018 – fotbalový zápas o pohár starosty, kdy se spolu utkají S.K. Třebívlice a Internacionálové ČR, 25. srpna 2018 – Vernisáž výstavy abstraktních obrazů Evy Soudské, 29. září 2018 – Třebívlické vinobraní a 1. prosince 2018 to bude Adventní koncert v kostele sv. Václava.

 

Projekt Partneři spolu oslavují 700 let založení obce Třebívlice / Projekt – Partner feiern gemeinsam 700 Jahre Gründung der Gemeinde Třebívlice
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.