Společná oslava

Ve dnech 23. až 24. června si občané obce Třebívlice společně s německými partnery ze Saska připomněli významné výročí 700 let první doložené zmínky o obci. Nosná část programu byla soustředěna na sobotní odpoledne. Hlavní část aktivit se odehrála v důstojném prostředí Zámeckého vinařstvím v Třebívlicích. Program byl slavnostně zahájen starostou obce Třebívlice Mgr. Tomášem Rulfem ve 12 hodin, a to společným obědem s důchodci. Následoval bohatý kulturní program, ve kterém postupně vystoupily tyto hudební skupiny: Stará sešlost, Original Grünhainer Jagdhornbläser, BEATLES REVIVAL a skupina ŠRUM ŠRUM. V rámci oslav vydala obec Třebívlice za výrazné podpory FMP Euroregionu Krušnohoří dvojjazyčnou brožuru v tematickém členění: Z historie obce, Ulrika v Čechách a Třebívlicko oslavuje 120 let zahájení pravidelného provozu na Švestkové dráze. Publikace je dostupná v budově Stálé expozice Ulriky v. Levetzow, na obecním úřadě a nebo na webových stránkách obce Třebívlice. Dalšími významnými kulturními, společenskými či sportovními akcemi jsou: 28. července 2018 – fotbalový zápas o pohár starosty, kdy se spolu utkají S.K. Třebívlice a Internacionálové ČR, 25. srpna 2018 – Vernisáž výstavy abstraktních obrazů Evy Soudské, 29. září 2018 – Třebívlické vinobraní a 1. prosince 2018 to bude Adventní koncert v kostele sv. Václava.

 

Projekt Partneři spolu oslavují 700 let založení obce Třebívlice / Projekt – Partner feiern gemeinsam 700 Jahre Gründung der Gemeinde Třebívlice
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.