Setkání mladých hasičů Lkáň, Gauderitz, Beierfeld – 2018

         Realizace výše uvedeného projektu proběhla ve dnech 23. až 29. července 2018. Cílovou skupinou, pro kterou byl projekt určen, byly české a německé děti a mládež ve věku od osmi do 15 let s výrazným zájmem o hasičský sport. Sedmidenní workshop se uskutečnil společnými silami ve vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý, který toto kompletně vybavené zařízení pronajal obci Lkáň. V pondělí po společné večeři se účastníci vzájemně představili a upřesnili program. Vedením jednotlivých aktivit byl pověřen Jindřich Novotný, kterému velmi odpovědně pomáhali vedoucí Miroslava Dlouhá, Vladimíra Malá a Andre Wende z partnerské obce Beierfeld. Druhý den účastníci absolvovali pochodové cvičení s výstupem k Státnímu hradu Hazmburk. Večeře byla spojena s posezením u táborového ohně. Ve středu mladí hasiči navštívili litoměřickou zásahovou jednotku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, vyslechli si odborný výklad a absolvovali exkurze v jeho prostorách. Odborným lektorem a zároveň poutavým vypravěčem byl David Ďuriš, který se po celou dobu mladým hasičům věnoval. Čtvrtý den byl věnován poznávání Ústeckého kraje. Účastníci si prohlédli krajské město a putování zakončili společným obědem na Větruši. Páteční den proběhl ve znamení příprav na dětský den ve Lkáni. Do programu se aktivně zapojila místní organizace Českého svazu žen Dagmar a Sbor dobrovolných hasičů Lkáň. Během sobotního dopoledne přijeli do Lkáně hasiči z partnerské obce Klipphausen, místní části Gauernitz a mezi účastníky zavítal i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V závěrečný den starosta obce Lkáň Pavel Foriš, starosta SDH Lkáň Luboš Dlouhý a místostarosta SDH Karel Novák vyhodnotili workshop jako velmi úspěšný a rozdělili mezi účastníky ceny a diplomy. Loučení se navzdory tvrdému přístupu, který byl uplatňován po celou dobu workshopu, neobešlo bez slz dojetí mladých hasičů z obou stran hranice.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.