Spolupráce komor a Euroregionu Krušnohoří

Neformální a přátelské setkání zástupců Průmyslové a obchodní komory Chemnitz, Okresní hospodářské komory Most a Euroregionu Krušnohoří v Mostě na Hněvíně bylo podnětem k dalšímu prohloubení jejich dlouholeté spolupráce. Ocenili zastoupení komor v komisích euroregionu a jejich přínosné aktivity v přeshraniční spolupráci. Společným tématem se ukazuje dopravní problematika. Již řadu let pořádá OHK Most a IHK Chemnitz dopravní konference s názvem Česko-saské cesty. Po dohodě se zástupci IHK Chemnitz bude tato značka zachována a v roce 2017 zrealizována v pořadí již 7. dopravní konference, tentokrát na české straně.

Důvodem je nejen potřeba více se věnovat osobní dopravě, což potvrzuje i dopravní komise Euroregionu, ale také akutní nedostatek řidičů autobusů a nákladních automobilů jak na české tak i na německé straně.

Ředitelka OHK Jiřina Pečnerová a jednatel euroregionu připraví společný projektový záměr v této oblasti. Předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung navrhl propojení všech turistických sdružení, spolků a center na české straně a jejich napojení na Turistický svaz Erzgebirge, který úspěšně a dlouhodobě spojuje všechny partnery v oblasti turistiky na saské straně Krušnohoří.

Zástupci chemnitzské komory, prezident IHK Chemnitz Franz Voigt a jednatel Hans-Joachim Wunderlich seznámili české kolegy s problémy se začleňováním migrantů do zaměstnání a čeští zástupci je informovali o nadcházejících volbách do krajského zastupitelstva a do senátu.

Dalšími tématy společného jednání byla energetika a vzdělávání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.