Spolupráce komor a Euroregionu Krušnohoří

Neformální a přátelské setkání zástupců Průmyslové a obchodní komory Chemnitz, Okresní hospodářské komory Most a Euroregionu Krušnohoří v Mostě na Hněvíně bylo podnětem k dalšímu prohloubení jejich dlouholeté spolupráce. Ocenili zastoupení komor v komisích euroregionu a jejich přínosné aktivity v přeshraniční spolupráci. Společným tématem se ukazuje dopravní problematika. Již řadu let pořádá OHK Most a IHK Chemnitz dopravní konference s názvem Česko-saské cesty. Po dohodě se zástupci IHK Chemnitz bude tato značka zachována a v roce 2017 zrealizována v pořadí již 7. dopravní konference, tentokrát na české straně.

Důvodem je nejen potřeba více se věnovat osobní dopravě, což potvrzuje i dopravní komise Euroregionu, ale také akutní nedostatek řidičů autobusů a nákladních automobilů jak na české tak i na německé straně.

Ředitelka OHK Jiřina Pečnerová a jednatel euroregionu připraví společný projektový záměr v této oblasti. Předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung navrhl propojení všech turistických sdružení, spolků a center na české straně a jejich napojení na Turistický svaz Erzgebirge, který úspěšně a dlouhodobě spojuje všechny partnery v oblasti turistiky na saské straně Krušnohoří.

Zástupci chemnitzské komory, prezident IHK Chemnitz Franz Voigt a jednatel Hans-Joachim Wunderlich seznámili české kolegy s problémy se začleňováním migrantů do zaměstnání a čeští zástupci je informovali o nadcházejících volbách do krajského zastupitelstva a do senátu.

Dalšími tématy společného jednání byla energetika a vzdělávání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ČESKO-NĚMECKÁ ODBORNÁ SPORTOVNÍ KOMISE A OLYMPIJSKÝ FESTIVAL 2024 MOST

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně,  paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bílina,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem. 

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

Poslední novinky

Dnes 26.2. 2024 se konalo pod skvělým vedením nové české předsedkyně,  paní Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové, starostky města Bílina,  jednání odborné česko-saské sportovní komise. Na komisi byla projednána široká škála témat souvisejících se sportem a spoluprací mezi Českou republikou a Saskem. 
Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.