Spolupráce komor a Euroregionu Krušnohoří

Neformální a přátelské setkání zástupců Průmyslové a obchodní komory Chemnitz, Okresní hospodářské komory Most a Euroregionu Krušnohoří v Mostě na Hněvíně bylo podnětem k dalšímu prohloubení jejich dlouholeté spolupráce. Ocenili zastoupení komor v komisích euroregionu a jejich přínosné aktivity v přeshraniční spolupráci. Společným tématem se ukazuje dopravní problematika. Již řadu let pořádá OHK Most a IHK Chemnitz dopravní konference s názvem Česko-saské cesty. Po dohodě se zástupci IHK Chemnitz bude tato značka zachována a v roce 2017 zrealizována v pořadí již 7. dopravní konference, tentokrát na české straně.

Důvodem je nejen potřeba více se věnovat osobní dopravě, což potvrzuje i dopravní komise Euroregionu, ale také akutní nedostatek řidičů autobusů a nákladních automobilů jak na české tak i na německé straně.

Ředitelka OHK Jiřina Pečnerová a jednatel euroregionu připraví společný projektový záměr v této oblasti. Předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung navrhl propojení všech turistických sdružení, spolků a center na české straně a jejich napojení na Turistický svaz Erzgebirge, který úspěšně a dlouhodobě spojuje všechny partnery v oblasti turistiky na saské straně Krušnohoří.

Zástupci chemnitzské komory, prezident IHK Chemnitz Franz Voigt a jednatel Hans-Joachim Wunderlich seznámili české kolegy s problémy se začleňováním migrantů do zaměstnání a čeští zástupci je informovali o nadcházejících volbách do krajského zastupitelstva a do senátu.

Dalšími tématy společného jednání byla energetika a vzdělávání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.