Zahrada Čech 2016

Den s Agrární komorou

Agrární komora v Mostě spolu s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje připravila 9. září 2016 ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Ústeckým krajem na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích tradiční Den s agrární komorou s bohatým kulturním programem. Jako v loňském roce byly vyhodnoceny dvě soutěže – Regionální potravina Ústeckého kraje 2016 a soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 2016. Oceněna při této příležitosti byla zásluha hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka za podporu regionálního zemědělství. Největší zásluhu ovšem na uspořádání celé této impozantní akce má ředitelka mostecké agrární komory Ludmila Holadová, která je i předsedkyní zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří. Každoroční účast saských partnerů je dokladem dlouhodobé a neformální spolupráce v Euroregionu Krušnohoří, jak vyjádřil za saskou delegaci ve své zdravici  starosta saského města Grünhain-Beierfeld Joachim Rudler.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.