Spolupráce zemědělců pokračuje

Na pozvání předsedy německé části zemědělské komise  Euroregionu Krušnohoří Wernera Bergelta se v sídle Regionálního zemědělského svazu Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. sešli 17. dubna 2018 zástupci českých a saských zemědělců, aby připravili návrh společných aktivit na další období. Agrární spolupráce v Euroregionu Krušnohoří trvá již 20 let, ale v letošním roce by ji chtěli zemědělci poprvé posílit i malým projektem. Pracovní skupina pod vedením předsedkyně české části zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmily Holadové připravila řadu cílených workshopů na témata, která jsou pro české rolníky aktuální, jako např. zkušenosti z hospodaření na saském statku, prodej ze dvora ve srovnání s farmářskými českými trhy, problémy chovu domácích zvířat. Připravuje se setkání zemědělců a potravinářů z obou částí euroregionu spojené se soutěží o nejlepší regionální potraviny a patří sem i soutěž v orbě, která proběhne na české straně. Připraveno je i společné jednání se zemědělskou komisí Ústeckého kraje a běžné bude nadále i pravidelné setkávání zemědělců s aktuální výměnou zkušeností.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.