Spolupráce zemědělců pokračuje

Na pozvání předsedy německé části zemědělské komise  Euroregionu Krušnohoří Wernera Bergelta se v sídle Regionálního zemědělského svazu Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. sešli 17. dubna 2018 zástupci českých a saských zemědělců, aby připravili návrh společných aktivit na další období. Agrární spolupráce v Euroregionu Krušnohoří trvá již 20 let, ale v letošním roce by ji chtěli zemědělci poprvé posílit i malým projektem. Pracovní skupina pod vedením předsedkyně české části zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmily Holadové připravila řadu cílených workshopů na témata, která jsou pro české rolníky aktuální, jako např. zkušenosti z hospodaření na saském statku, prodej ze dvora ve srovnání s farmářskými českými trhy, problémy chovu domácích zvířat. Připravuje se setkání zemědělců a potravinářů z obou částí euroregionu spojené se soutěží o nejlepší regionální potraviny a patří sem i soutěž v orbě, která proběhne na české straně. Připraveno je i společné jednání se zemědělskou komisí Ústeckého kraje a běžné bude nadále i pravidelné setkávání zemědělců s aktuální výměnou zkušeností.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.