Sportovní komise v Lounech

Předseda naší sportovní komise Mgr. Zdeněk Pištora zorganizoval jednání dvou sportovních komisí, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, dne 18. února na městském úřadě v Lounech. Členy obou komisí tu přivítal nový starosta Loun Mgr. Pavel Janda. Euroregion Krušnohoří v něm získává velkou podporu, protože se starosta jako student účastnil akcí euroregionu a byl s nimi velmi spokojený. Zavedl také komisi na staveniště budoucího plaveckého bazénu, jehož výstavba bude stát více než 200 milionů. Louny jsou dynamicky se rozvíjející město.
Hlavním bodem jednání byla příprava tradičních sportovních her dvou euroregionů. Pořádá je tentokrát Okresní úřad Střední Sasko, město Mittweida a Okresní sportovní svaz Střední Sasko Kreissportbund Mittelsachsen e.V. Jeho zástupci již do Loun přivezli návrhy na organizaci her. Navážou především na dobré zkušenosti minulých her v Lovosicích. V Mittweidě se na sportovním areálu sejdou mladí sportovci 13. září 2019 v 9:30 a do 16 hod. budu probíhat sportovní klání. Komise se shodla na čtyřech sportech: fotbal, volejbal, lehká atletika a novou disciplínou bude tentokrát i stolní tenis. Na jednání byly přesně vymezeny věkové kategorie, počty soutěžících, doprovodu, způsob dopravy, stravování. Samozřejmě se počítá s kulturním doprovodem, ale německá strana ho tají, aby účastnící nepřišli o to pravé překvapení. Organizátoři zajistili také prezentaci místních sportovních klubů a naši mladí sportovci se s nimi mohou nejen seznámit, ale mohu si i různé jiné sporty vyzkoušet. Další již zcela konkrétní projednání společných sportovních her se uskuteční přímo na místě v Mittweidě dne 6. května.
Obě komise poté společně hodnotily 3 projekty se sportovní tématikou, které jsou předloženy 6. března v Mostě k rozhodování Lokálního řídícího výboru v Krušnohoří. Jeden projekt byl doporučen, dva byly navrženy k přepracování. V rozsáhlé diskusi o stavu realizace Fondu malých projektů bylo konstatováno, že na české straně již téměř žádné prostředky nezbývají, proto by se měli čeští žadatelé spojit se svými saskými partnery, aby projekty podávali oni, protože na saské straně ještě prostředky zbývají.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.