Komise pro hospodářství a turistiku v lázních

Pro jednání komise 13. února navrhla Yveta Slišková, obchodní ředitelka ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., proslavený Lázeňský dům Beethoven. Členové komise tak měli jedinečnou příležitost seznámit se na podrobné prohlídce nejen s lázněmi, ale i s termálním centrem Thermalium po jeho náročné přestavbě. 

Na vlastním zasedání představila ředitelka Destinační agentury Eva Maříková soutěž „Krušnohorská NEJ“. Je určena široké veřejnosti a připravená cena by měla být udělena tomu nejlepšímu inovativnímu projektu v turistice. Návrhy je možné podávat do konce března. Německá strana se k této soutěži připojí v příštím roce, a budou pak udělovány paralelně dvě ceny na jednom slavnostním zasedání.  Podobně jako na minulém zasedání komise, kde byla představena OHK Chomutov, byla i na teplickém zasedání představena další komora, tentokrát OHK Most. Její ředitelka, Ing. Jiřina Pečnerová, prezentovala za velkého zájmu realizované projekty mostecké komory. Jen z Fondu malých projektů jich bylo v poslední době pět, řada dalších byla realizována v jiných programech či byla komora partnerem některých dalších úspěšných přeshraničních projektů.  Společnost Wirtschafftsförderung Erzgebirge z Annabergu, známou z realizace mnoha úspěšných přeshraničních projektů, představil její jednatel Mathias Lißke. Zasloužil se o kromě jiného o zpracování projektu hornického regionu Montanregion k zápisu do světového dědictví UNESCO, realizuje projekt Labora s OHK Chomutov, a v současné době realizuje řadu projektů určených na získávání a udržení pracovních sil v Krušnohoří. Realizuje dlouhodobě i projekt návratové politiky obyvatel zpět do regionu. Komise se významně podílí na zpracování rozvojové strategii euroregionu. V Teplicích se představil na jejím jednání nový ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík a na německé straně nový člen komise Igmar Peterson z okresního úřadu Střední Sasko. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.