Komise pro hospodářství a turistiku v lázních

Pro jednání komise 13. února navrhla Yveta Slišková, obchodní ředitelka ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., proslavený Lázeňský dům Beethoven. Členové komise tak měli jedinečnou příležitost seznámit se na podrobné prohlídce nejen s lázněmi, ale i s termálním centrem Thermalium po jeho náročné přestavbě. 

Na vlastním zasedání představila ředitelka Destinační agentury Eva Maříková soutěž „Krušnohorská NEJ“. Je určena široké veřejnosti a připravená cena by měla být udělena tomu nejlepšímu inovativnímu projektu v turistice. Návrhy je možné podávat do konce března. Německá strana se k této soutěži připojí v příštím roce, a budou pak udělovány paralelně dvě ceny na jednom slavnostním zasedání.  Podobně jako na minulém zasedání komise, kde byla představena OHK Chomutov, byla i na teplickém zasedání představena další komora, tentokrát OHK Most. Její ředitelka, Ing. Jiřina Pečnerová, prezentovala za velkého zájmu realizované projekty mostecké komory. Jen z Fondu malých projektů jich bylo v poslední době pět, řada dalších byla realizována v jiných programech či byla komora partnerem některých dalších úspěšných přeshraničních projektů.  Společnost Wirtschafftsförderung Erzgebirge z Annabergu, známou z realizace mnoha úspěšných přeshraničních projektů, představil její jednatel Mathias Lißke. Zasloužil se o kromě jiného o zpracování projektu hornického regionu Montanregion k zápisu do světového dědictví UNESCO, realizuje projekt Labora s OHK Chomutov, a v současné době realizuje řadu projektů určených na získávání a udržení pracovních sil v Krušnohoří. Realizuje dlouhodobě i projekt návratové politiky obyvatel zpět do regionu. Komise se významně podílí na zpracování rozvojové strategii euroregionu. V Teplicích se představil na jejím jednání nový ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík a na německé straně nový člen komise Igmar Peterson z okresního úřadu Střední Sasko. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.