Dopravní komise na mosteckém autodromu

Dopravní komise tentokrát projednala 12. února nejen dopravní problematiku v Euroregionu Krušnohoří, ale absolvovala i podrobný výklad o činnosti autodromu, seznámila se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzkoušela dokonce náročné testy jízdy na hodně, hodně mokré vozovce.

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl opět obchvat Brandova a vybudování nového hraničního mostu. Obec Brandov k tomu dala negativní stanovisko, což zástupce hejtmana a radní Ústeckého kraje pro dopravu, Jaroslav Komínek, nemůže pochopit. Celou dobu trvání komise se o tomto problému jedná, ale nikdy se nedospělo k jednoznačnému pozitivnímu rozhodnutí. Starosta sousední obce Olbernhau vysvětlil vstřícné stanovisko nejen své obce, ale i saského ministerstva. Nakonec se starostové obou obcí na návrh předsedy komise Ing. Pípala shodli, že vše znovu projednají na společném zasedání. Doufejme, že to nedopadne podle krajského radního, že se stavby nikdo za svého života nedočká. Daleko optimističtější byly informace zástupců Ředitelství silnic a dálnic o výstavbě dálnice R7 Praha – Chomutov – Chemnitz. Připravuje se již dálniční obchvat Loun, dokončují se úseky kolem Postoloprt a celkově by se stavba měla dokončit v roce 2024. Komise poté vyjádřila podporu projektu Přeshraniční koordinace zájmové skupiny „Překlenutí chybějícího úseku Moldavské / Freiberské dráhy“ a doporučila projekt ke schválení. Projekt podal Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří spolu s obcí Moldava a saským partnerem Flößerhaus Rechenberg-Bienenmühle. Komise v přípravě své rozvojové strategie doporučila vytváření nových přeshraničních autobusových linek, ale ačkoliv má podporu Ústeckého kraje, nedá se počítat s jejich rozšířením v dohledné době – chybí řidiči autobusů. A to i na saské straně. Další náměty do rozvojové strategie euroregionu komise zašle do jednatelství. V následné diskusi o problémech zimní údržby si vyměnili členové komise zkušenosti z letošního roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.