Dopravní komise na mosteckém autodromu

Dopravní komise tentokrát projednala 12. února nejen dopravní problematiku v Euroregionu Krušnohoří, ale absolvovala i podrobný výklad o činnosti autodromu, seznámila se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzkoušela dokonce náročné testy jízdy na hodně, hodně mokré vozovce.

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl opět obchvat Brandova a vybudování nového hraničního mostu. Obec Brandov k tomu dala negativní stanovisko, což zástupce hejtmana a radní Ústeckého kraje pro dopravu, Jaroslav Komínek, nemůže pochopit. Celou dobu trvání komise se o tomto problému jedná, ale nikdy se nedospělo k jednoznačnému pozitivnímu rozhodnutí. Starosta sousední obce Olbernhau vysvětlil vstřícné stanovisko nejen své obce, ale i saského ministerstva. Nakonec se starostové obou obcí na návrh předsedy komise Ing. Pípala shodli, že vše znovu projednají na společném zasedání. Doufejme, že to nedopadne podle krajského radního, že se stavby nikdo za svého života nedočká. Daleko optimističtější byly informace zástupců Ředitelství silnic a dálnic o výstavbě dálnice R7 Praha – Chomutov – Chemnitz. Připravuje se již dálniční obchvat Loun, dokončují se úseky kolem Postoloprt a celkově by se stavba měla dokončit v roce 2024. Komise poté vyjádřila podporu projektu Přeshraniční koordinace zájmové skupiny „Překlenutí chybějícího úseku Moldavské / Freiberské dráhy“ a doporučila projekt ke schválení. Projekt podal Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří spolu s obcí Moldava a saským partnerem Flößerhaus Rechenberg-Bienenmühle. Komise v přípravě své rozvojové strategie doporučila vytváření nových přeshraničních autobusových linek, ale ačkoliv má podporu Ústeckého kraje, nedá se počítat s jejich rozšířením v dohledné době – chybí řidiči autobusů. A to i na saské straně. Další náměty do rozvojové strategie euroregionu komise zašle do jednatelství. V následné diskusi o problémech zimní údržby si vyměnili členové komise zkušenosti z letošního roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.