Dopravní komise na mosteckém autodromu

Dopravní komise tentokrát projednala 12. února nejen dopravní problematiku v Euroregionu Krušnohoří, ale absolvovala i podrobný výklad o činnosti autodromu, seznámila se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzkoušela dokonce náročné testy jízdy na hodně, hodně mokré vozovce.

Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl opět obchvat Brandova a vybudování nového hraničního mostu. Obec Brandov k tomu dala negativní stanovisko, což zástupce hejtmana a radní Ústeckého kraje pro dopravu, Jaroslav Komínek, nemůže pochopit. Celou dobu trvání komise se o tomto problému jedná, ale nikdy se nedospělo k jednoznačnému pozitivnímu rozhodnutí. Starosta sousední obce Olbernhau vysvětlil vstřícné stanovisko nejen své obce, ale i saského ministerstva. Nakonec se starostové obou obcí na návrh předsedy komise Ing. Pípala shodli, že vše znovu projednají na společném zasedání. Doufejme, že to nedopadne podle krajského radního, že se stavby nikdo za svého života nedočká. Daleko optimističtější byly informace zástupců Ředitelství silnic a dálnic o výstavbě dálnice R7 Praha – Chomutov – Chemnitz. Připravuje se již dálniční obchvat Loun, dokončují se úseky kolem Postoloprt a celkově by se stavba měla dokončit v roce 2024. Komise poté vyjádřila podporu projektu Přeshraniční koordinace zájmové skupiny „Překlenutí chybějícího úseku Moldavské / Freiberské dráhy“ a doporučila projekt ke schválení. Projekt podal Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří spolu s obcí Moldava a saským partnerem Flößerhaus Rechenberg-Bienenmühle. Komise v přípravě své rozvojové strategie doporučila vytváření nových přeshraničních autobusových linek, ale ačkoliv má podporu Ústeckého kraje, nedá se počítat s jejich rozšířením v dohledné době – chybí řidiči autobusů. A to i na saské straně. Další náměty do rozvojové strategie euroregionu komise zašle do jednatelství. V následné diskusi o problémech zimní údržby si vyměnili členové komise zkušenosti z letošního roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.