Komise pro muzea a kulturní památky zhlédla boha války Marse ve Freibergu

Když nastoupil v roce 1587 na trůn saský kurfiřt Christian I., dostal od toskánského velkovévody Francesca I. Medicejského vzácný dar. Byly jím tři sošky, které zhotovil proslulý renesanční umělec Giambologna. Čtvrtou sošku, zobrazující boha války Marse, sochař k zakázce sám přidal. Kurfiřt byl nadšen a později si u mistrova žáka objednal dalších 13 soch, kterými vyzdobil rodinnou hrobku ve freiberském dómu. Osud tomu chtěl, že 40 cm vysoká soška boha Marse byla od původních tří oddělena. V roce 1924, po listopadové revoluci v Německu a sesazení knížat, ji získala rodina Wettinů. Od nich se pak Mars dostal do rukou sběratele, který jej v roce 1983 věnoval společnosti AG Bayer. Ta chtěla bronzovou sošku v červenci minulého roku poslat do dražby do londýnské aukční síně Sotheby’s. Vzácná památka saské kulturní historie by díky tomu mohla definitivně opustit Evropu a zmizet v některé ze soukromých sbírek v zámoří. Zásluhou finanční podpory Svobodného státu Sasko, spolkové vlády a mnoha sponzorů se naštěstí podařilo sošku předem vykoupit. Mars se vrátil do Saska. Než definitivně doputuje do drážďanských státních uměleckých sbírek, navštíví tři města. Prvním z nich je muzeum ve Freibergu, kde bude k vidění až do konce března. A spolu s ním budou moci návštěvníci shlédnout také interiér jinak veřejně nepřístupné hrobky v sousedním kostele.
Komisi podrobně seznámila s historií Marse nová ředitelka freiberského muzea Andrea Riedl. Po prohlídce se členové komise věnovali probíhajícím projektům, z nichž pro česko-saský svět muzeí a památek jsou aktuálně nejdůležitější Kulturní krajina Krušnohoří pro seznam památek UNESCO, projekt Hračkářský průmysl v Krušnohoří a projekt Středověkého umění. V rámci jednání byly také představeny další projektové záměry. S velkým zájmem, jako vždy, se setkaly nejčerstvější informace z muzeí a dalších kulturních památek.
Na jednání se představila nová členka, Bc. Markéta Houdková z Jirkova a s komisí se koncem března rozloučí její dlouholetý aktivní člen Frank Lehmann, který odchází do penze.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.