Šumenskému pomníku se vrací jeho původní tvář

Památka obětí první světové války – jednoho z nejstrašnějších válečných konfliktů v dějinách lidstva, který navždy přepsal mapu Evropy – se z většiny krušnohorských měst a obcí vytratila. Kromě neúprosného zubu času, který smazává stopy sto let starých událostí, je tomu zde i odsunem německých rodin, které na své padlé blízké ještě dlouho vzpomínaly. Památníky válečným obětem, o jejichž vybudování lidé leckdy s velkým nasazením usilovali, byly v pohraniční po roce 1945 většinou zlikvidovány nebo použity pro jiné účely. Díky tomu, že v současné době roste počet lidí, kteří se zajímají o regionální historii, se i některým z těchto drobných památek vrací jejich původní tvář i význam. Takovým příkladem je památník v Litvínově-Šumné.

V listopadu 2015 převzal Českojiřetínský spolek na velvyslanectví USA v Praze grant Nadace OF, která pro rekonstrukci šumenského památníku poskytla finanční prostředky zhruba na třetinu nákladů. Díky přeshraniční spolupráci Českojiřetínského spolku s Domovským spolkem Rechenberg-Bienenmühle se v roce 2017 podařilo zajistit potřebné kofinancování z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.