V 9. oběžném řízení bylo schváleno 5 česko-německých projektů

Lokální řídící výbor v oběžném řízení schválil 5 česko-německých projektů.
V souvislosti s aktuální koronavirovou situací nebylo možné uspořádat řádné zasedání 20. Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, plánované dne 25.11.2020 ve Freibergu. Členové výboru proto bodovali a hlasovali pro projekty formou 9. oběžného řízení.
Schváleno bylo všech 5 podaných projektových žádostí:
Fond malých prostředků na české straně je již vyčerpán, schvalovat projekty lze jako náhradní.

Euroregion Erzgebirge má k dispozici stále ve fondu cca. 140 000 EUR.
Příští zasedání výboru je plánované na 03.03.2021 v Mostě.
Podávat žádosti můžete nejpozději do 20.01.2021.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.