Velké projekty

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 bude možné zrealizovat dalších sedm projektů.

Na svém zasedání v saském Herrnhutu schválil Monitorovací výbor programu společné česko-saské projekty, které Evropská unie podpoří částkou 10,1 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Projekty, které náš program podporuje, přispívají k tomu, že se Česko a Sasko v rámci Evropy sbližují, že státní hranice již nerozdělují, ale spojují“, zdůraznil saský státní ministr Thomas Schmidt. „Rozmanitost aktuálně schválených projektů velmi dobře ukazuje, jak dobře lidé na obou stranách hranice vnímají evropskou myšlenku.“ Čtyři projekty se zabývají přeshraniční ochranou přírody, půdy a životního prostředí, resp. zpřístupněním programové oblasti pro šetrnou turistiku. Přitom má zůstat zachována biologická rozmanitost v pohraničí a turistické cíle mají být zpřístupněny ekologickým způsobem. Další tři projekty zlepší kapacity veřejných institucí a zájmových organizací a podpoří tak efektivní veřejnou správu. Do roku 2020 bylo pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 186 mil. EUR. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí. Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto již přibližně 142 milionů EUR na 117 přeshraničních projektů. Pro náš euroregion byly schváleny např. projekty ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie, Otevřené a moderní úřady měst Chomutov a Annaberg, Společná protipožární ochrana či ochrana proti katastrofám v příhraničním regionu Horní Krušnohoří. Na zasedání se představily také další dva Fondy malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe a Egrensis. Po 17 letech se zde s Monitorovacím výborem rozloučila Zuzana Paarová z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání Monitorovacího výboru se konalo na Mikuláše, ale místo svatého Mikuláše a čerta přišel pouze andělíček.

Informace k Programu spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám pro přiznání dotace naleznete na www.sn-cz2020.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.