Velké projekty

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 bude možné zrealizovat dalších sedm projektů.

Na svém zasedání v saském Herrnhutu schválil Monitorovací výbor programu společné česko-saské projekty, které Evropská unie podpoří částkou 10,1 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Projekty, které náš program podporuje, přispívají k tomu, že se Česko a Sasko v rámci Evropy sbližují, že státní hranice již nerozdělují, ale spojují“, zdůraznil saský státní ministr Thomas Schmidt. „Rozmanitost aktuálně schválených projektů velmi dobře ukazuje, jak dobře lidé na obou stranách hranice vnímají evropskou myšlenku.“ Čtyři projekty se zabývají přeshraniční ochranou přírody, půdy a životního prostředí, resp. zpřístupněním programové oblasti pro šetrnou turistiku. Přitom má zůstat zachována biologická rozmanitost v pohraničí a turistické cíle mají být zpřístupněny ekologickým způsobem. Další tři projekty zlepší kapacity veřejných institucí a zájmových organizací a podpoří tak efektivní veřejnou správu. Do roku 2020 bylo pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 186 mil. EUR. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí. Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto již přibližně 142 milionů EUR na 117 přeshraničních projektů. Pro náš euroregion byly schváleny např. projekty ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie, Otevřené a moderní úřady měst Chomutov a Annaberg, Společná protipožární ochrana či ochrana proti katastrofám v příhraničním regionu Horní Krušnohoří. Na zasedání se představily také další dva Fondy malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe a Egrensis. Po 17 letech se zde s Monitorovacím výborem rozloučila Zuzana Paarová z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání Monitorovacího výboru se konalo na Mikuláše, ale místo svatého Mikuláše a čerta přišel pouze andělíček.

Informace k Programu spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám pro přiznání dotace naleznete na www.sn-cz2020.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.