Virtuální zasedání česko-německé zemědělské komise

Do doby, než se budou moct odborníci osobně scházet a vyměňovat si zkušenosti v rámci všech odborných komisí Euroregionu Krušnohoří Euroregionu Erzgebirge e.V., jsme komise přesunuly do virtuálního prostoru.Digitální organizaci tentokrát převzala německá strana a pan předseda Werner Bergelt z Regionálního zemědělského spolku Erzgebirge https://rbv-erzgebirge.de/ nás přivítal na jednání komise prostřednictvím platformy GoToMeeting dne 12.4.2021.
Diskutovalo se o současné situaci v zemědělství v euroregionu. Pan Ing. Roman Honzík, předseda české části komise odprezentoval výsledky projektu ENZEDRA Bílá místa rolnické historie http://www.enzedra.cz/.
Sekretariát i tuto komisi informoval o vývoji přípravy Programu spolupráce 2021-2027 Interreg VI A.
V závěru jednání vyjádřili všichni členové komise přání se v brzké době sejít. Pokud to situace dovolí, od 1. 10. 2021 do 28. 10. 2021 při příležitosti 48. ročníku tradičního Mistrovství České republiky v Orbě v Podbořanech, které se pravidelně účastní i saská strana https://www.zemedelec.cz/…/48-rocnik-tradicniho…/.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.