Virtuální zasedání česko-německé zemědělské komise

Do doby, než se budou moct odborníci osobně scházet a vyměňovat si zkušenosti v rámci všech odborných komisí Euroregionu Krušnohoří Euroregionu Erzgebirge e.V., jsme komise přesunuly do virtuálního prostoru.Digitální organizaci tentokrát převzala německá strana a pan předseda Werner Bergelt z Regionálního zemědělského spolku Erzgebirge https://rbv-erzgebirge.de/ nás přivítal na jednání komise prostřednictvím platformy GoToMeeting dne 12.4.2021.
Diskutovalo se o současné situaci v zemědělství v euroregionu. Pan Ing. Roman Honzík, předseda české části komise odprezentoval výsledky projektu ENZEDRA Bílá místa rolnické historie http://www.enzedra.cz/.
Sekretariát i tuto komisi informoval o vývoji přípravy Programu spolupráce 2021-2027 Interreg VI A.
V závěru jednání vyjádřili všichni členové komise přání se v brzké době sejít. Pokud to situace dovolí, od 1. 10. 2021 do 28. 10. 2021 při příležitosti 48. ročníku tradičního Mistrovství České republiky v Orbě v Podbořanech, které se pravidelně účastní i saská strana https://www.zemedelec.cz/…/48-rocnik-tradicniho…/.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.