Dubnová rada zasedala videokonferenčně

26.4.2021 jsme pozvali opět členy rady prostřednictvím počítačové aplikace Cisco Webex k virtuálnímu zasedání.

V úvodu jednání jsme tradičně seznámili členy rady se zprávou o činnosti jednatelství. Věnovali jsme také Lokálnímu řídícímu výboru, který se bude poprvé konat videokonferenčně dne 26.5.2021. Členové výboru budou diskutovat a hlasovat o 9 přijatých projektech do Fondu malých projektů, který spolu s Euroregionem Erzgebirge spravujeme. O vývoji v přípravě nového programového období 2021+ průběžně radu informujeme. Informace o výsledku alokace pro ČR-SASKO a alokaci mezi jednotlivé specifické cíle projektu jsme představili ve schválených tabulkách z binacionální redakční rady, která se pravidelně schází k přípravě tohoto programu.
Na jednání rady přijal pozvání zástupce naší členské organizace Asistenčního centra, a.s. Ing. František Jochman, aby poskytl radním informace k operačnímu programu Fondu spravedlivé transformace 2021-2027,  který je zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.
V závěru se rada shodla na kooptaci Ing. Reného Konečného , ředitele firmy Celio, a.s., který nahradí bývalého ředitele firmy Radka Exnera.  Děkujeme všem členům rady za připojení a konstruktivní jednání v přátelské atmosféře. Příště se uvidíme 28.5.2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.