Dubnová rada zasedala videokonferenčně

26.4.2021 jsme pozvali opět členy rady prostřednictvím počítačové aplikace Cisco Webex k virtuálnímu zasedání.

V úvodu jednání jsme tradičně seznámili členy rady se zprávou o činnosti jednatelství. Věnovali jsme také Lokálnímu řídícímu výboru, který se bude poprvé konat videokonferenčně dne 26.5.2021. Členové výboru budou diskutovat a hlasovat o 9 přijatých projektech do Fondu malých projektů, který spolu s Euroregionem Erzgebirge spravujeme. O vývoji v přípravě nového programového období 2021+ průběžně radu informujeme. Informace o výsledku alokace pro ČR-SASKO a alokaci mezi jednotlivé specifické cíle projektu jsme představili ve schválených tabulkách z binacionální redakční rady, která se pravidelně schází k přípravě tohoto programu.
Na jednání rady přijal pozvání zástupce naší členské organizace Asistenčního centra, a.s. Ing. František Jochman, aby poskytl radním informace k operačnímu programu Fondu spravedlivé transformace 2021-2027,  který je zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.
V závěru se rada shodla na kooptaci Ing. Reného Konečného , ředitele firmy Celio, a.s., který nahradí bývalého ředitele firmy Radka Exnera.  Děkujeme všem členům rady za připojení a konstruktivní jednání v přátelské atmosféře. Příště se uvidíme 28.5.2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.