Dubnová rada zasedala videokonferenčně

26.4.2021 jsme pozvali opět členy rady prostřednictvím počítačové aplikace Cisco Webex k virtuálnímu zasedání.

V úvodu jednání jsme tradičně seznámili členy rady se zprávou o činnosti jednatelství. Věnovali jsme také Lokálnímu řídícímu výboru, který se bude poprvé konat videokonferenčně dne 26.5.2021. Členové výboru budou diskutovat a hlasovat o 9 přijatých projektech do Fondu malých projektů, který spolu s Euroregionem Erzgebirge spravujeme. O vývoji v přípravě nového programového období 2021+ průběžně radu informujeme. Informace o výsledku alokace pro ČR-SASKO a alokaci mezi jednotlivé specifické cíle projektu jsme představili ve schválených tabulkách z binacionální redakční rady, která se pravidelně schází k přípravě tohoto programu.
Na jednání rady přijal pozvání zástupce naší členské organizace Asistenčního centra, a.s. Ing. František Jochman, aby poskytl radním informace k operačnímu programu Fondu spravedlivé transformace 2021-2027,  který je zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.
V závěru se rada shodla na kooptaci Ing. Reného Konečného , ředitele firmy Celio, a.s., který nahradí bývalého ředitele firmy Radka Exnera.  Děkujeme všem členům rady za připojení a konstruktivní jednání v přátelské atmosféře. Příště se uvidíme 28.5.2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.