Videokonference sportovní komise

Pracovní týden odborných komisí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge odstartovalo avízované videokonferenční jednání sportovní komise dne 3.5.2021. Pozvali jsme členy odborné skupiny do virtuálního světa, abychom si opět mohli vyslechnout jejich odborná stanoviska přeshraniční kvality k projektům, které se zaměřují tentokrát na basket, dvojjazyčné hry a volnočasové aktivity pro děti.
Projektový manažer Jan Prokopec představil podané projekty s německých Lead partnerem, o kterých komise velice živě diskutovala.
Jelikož u projektů probíhá formální a odborná kontrola do doby registrace, zohlednili jsme připomínky komise, které budou konzultovány s žadatelem. Doporučující stanoviska pro všechny projednané projekty budeme tlumočit členům Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na plánované videokonferenci.
Komisi jsme také představili harmonogram přípravy nového dotačního období 2021+. V závěru jednání si členové komise vyměnili informace ohledně aktuálních opatření ve vztahu ke sportu v Čechách a v Sasku. Všichni si přejeme, aby se situace stabilizovala a umožnila svobodný přístup ke sportu všem sportovcům. Tradiční projekt Sportovní hry dvou Euroregionů Krušnohoří/Erzgebirge/Labe/ Elbe se tento rok s největší pravděpodobností nebude moct uskutečnit. Děkujeme komisi za jejich stanoviska. Příští jednání plánujeme na podzim 2021 a pevně věříme v osobní setkání.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.