První videokonference dopravní komise

Pracovní týden odborných komisí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračoval dne 4.5. 2021 videokonferenčním jednáním dopravní komise. Členové komise se potkali na virtuální platformě WebEx poprvé od posledního zasedání na podzim roku 2020, které se konalo v Oblastním muzeu v Chomutově.
Tentokrát představovala projekty česká strana euroregionu s českým Lead partnerem. Projekty jsou podávány jako NÁHRADNÍ. Komise hodnotila nejprve projekt OHK Chomutov a IHK Chemnitz. Cílem projektu je uspořádat přeshraniční dopravní konference s dopravní i hospodářskou tématikou a společně s hlavním českou televizní stanicí ČT1 zrealizovat vznik dvou dílů filmové série pořadů České televize „Cyklotoulky“ www.cyklotoulky. cz, ve kterých budou představeny a prezentovány vybrané turistické cíle v česko – saském hospodářském prostoru.
Druhý projekt se zabývá dlouholetou iniciativu euroregionu pro znovupropojení železničních tratí Most-Freiberg. Českojiřetínský spolek a Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle plánují společně uspořádat setkání 19 českých a německých měst a obcí v trojúhelníku měst Most-Freiberg-Teplice, kde by byla diskutována dostavba úseku Holzhau-Moldava se státním ministrem Martinem Duligem s představením studie proveditelnosti.
Jednomyslná doporučující stanoviska pro oba projednané projekty budeme tlumočit členům Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na plánované videokonferenci.

Komisi jsme také představili harmonogram přípravy nového dotačního období 2021+. V závěru jednání Ing. Petr Fišer, předseda Nadační fondu „Moldavská dráha / Teplický Semmering“ informoval členy komise o tom, že se Evropská unie rozhodla jmenovat rok 2021 Evropským rokem železnice. Chce tím podpořit využívání vlaků jako bezpečného a udržitelného způsobu dopravy. K podpoře železniční dopravy v celé EU je naplánována celá řada aktivit, které mají motivovat a povzbudit jednotlivce i firmy k jejímu většímu využívání https://europa.eu/year-of-rail/index_cs.
Otázkou zapojení se do tohoto propagačního projektu se budeme zabývat v rámci komise i společného jednatelství. Děkujeme komisi za jejich stanoviska. Příští jednání plánujeme na podzim 2021 a pevně věříme v osobní setkání.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.