První videokonference dopravní komise

Pracovní týden odborných komisí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračoval dne 4.5. 2021 videokonferenčním jednáním dopravní komise. Členové komise se potkali na virtuální platformě WebEx poprvé od posledního zasedání na podzim roku 2020, které se konalo v Oblastním muzeu v Chomutově.
Tentokrát představovala projekty česká strana euroregionu s českým Lead partnerem. Projekty jsou podávány jako NÁHRADNÍ. Komise hodnotila nejprve projekt OHK Chomutov a IHK Chemnitz. Cílem projektu je uspořádat přeshraniční dopravní konference s dopravní i hospodářskou tématikou a společně s hlavním českou televizní stanicí ČT1 zrealizovat vznik dvou dílů filmové série pořadů České televize „Cyklotoulky“ www.cyklotoulky. cz, ve kterých budou představeny a prezentovány vybrané turistické cíle v česko – saském hospodářském prostoru.
Druhý projekt se zabývá dlouholetou iniciativu euroregionu pro znovupropojení železničních tratí Most-Freiberg. Českojiřetínský spolek a Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle plánují společně uspořádat setkání 19 českých a německých měst a obcí v trojúhelníku měst Most-Freiberg-Teplice, kde by byla diskutována dostavba úseku Holzhau-Moldava se státním ministrem Martinem Duligem s představením studie proveditelnosti.
Jednomyslná doporučující stanoviska pro oba projednané projekty budeme tlumočit členům Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na plánované videokonferenci.

Komisi jsme také představili harmonogram přípravy nového dotačního období 2021+. V závěru jednání Ing. Petr Fišer, předseda Nadační fondu „Moldavská dráha / Teplický Semmering“ informoval členy komise o tom, že se Evropská unie rozhodla jmenovat rok 2021 Evropským rokem železnice. Chce tím podpořit využívání vlaků jako bezpečného a udržitelného způsobu dopravy. K podpoře železniční dopravy v celé EU je naplánována celá řada aktivit, které mají motivovat a povzbudit jednotlivce i firmy k jejímu většímu využívání https://europa.eu/year-of-rail/index_cs.
Otázkou zapojení se do tohoto propagačního projektu se budeme zabývat v rámci komise i společného jednatelství. Děkujeme komisi za jejich stanoviska. Příští jednání plánujeme na podzim 2021 a pevně věříme v osobní setkání.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.