První videokonference hospodářské komise

Pracovní týden jednání odborných komisí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračoval dne 5.5. 2021 videokonferenčním jednáním hospodářské komise. Členové komise se potkali na virtuální platformě WebEx poprvé od posledního zasedání na podzim roku 2020, které se konalo v Annabergu.
Projekty představovala komisi česká strana euroregionu. Žadatelem je proto český Leadpartner. Projekty jsou podávány jako NÁHRADNÍ.
Komise diskutovala nejprve o projektu OHK Chomutov a IHK Chemnitz. Cílem projektu je uspořádat přeshraniční dopravní konference s dopravní i hospodářskou tématikou a společně s  českou televizní stanicí ČT1 zrealizovat vznik dvou dílů filmové série pořadů České televize „Cyklotoulky“ www.cyklotoulky.cz, ve kterých budou představeny a prezentovány vybrané turistické cíle v česko – saském hospodářském prostoru.
Tento projekt komise doporučila ke schválení s vysokou prioritou.
Druhý projekt podává Partnerský spolek Litvínov s městem Lößnitz v roli projektového partnera. Tématem projektu je Stará solná stezka Halle-Praha 10+1 rok. Partneři projektu plánují udržet česko-německou iniciativu s oslavou výročí 10 + 1 rok při životě navzdory pandemickým opatřením. Napomoci tomu tak má výroční konference a soutěž pro mladé lidi, která má nalákat novou generaci, aby se zapojila do daného tématu. I tento projekt komise podrobně projednala a doporučila ke schválení.
Jednomyslná doporučující stanoviska pro oba projednané projekty budeme tlumočit členům Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na plánované videokonferenci.
Komisi jsme také představili harmonogram přípravy nového dotačního období 2021+. Seznámili jsem je s návrhem nového modelu fungování Fondu malých projektů, který euroregion ve stávajícím programovém období spravuje a administruje. Ke dni konání komise byla také už známa celková alokace programu 2021+ mezi jednotlivé cíle politiky. Komise má v plánu opět iniciovat velké projekty, především do osy vzdělávání, celoživotní učení, cestovní ruch, inovace a konkurenceschopnost.
Děkujeme komisi za jejich stanoviska. Příští jednání plánujeme na podzim 2021 a pevně věříme v osobní setkání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.