První videokonference hospodářské komise

Pracovní týden jednání odborných komisí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pokračoval dne 5.5. 2021 videokonferenčním jednáním hospodářské komise. Členové komise se potkali na virtuální platformě WebEx poprvé od posledního zasedání na podzim roku 2020, které se konalo v Annabergu.
Projekty představovala komisi česká strana euroregionu. Žadatelem je proto český Leadpartner. Projekty jsou podávány jako NÁHRADNÍ.
Komise diskutovala nejprve o projektu OHK Chomutov a IHK Chemnitz. Cílem projektu je uspořádat přeshraniční dopravní konference s dopravní i hospodářskou tématikou a společně s  českou televizní stanicí ČT1 zrealizovat vznik dvou dílů filmové série pořadů České televize „Cyklotoulky“ www.cyklotoulky.cz, ve kterých budou představeny a prezentovány vybrané turistické cíle v česko – saském hospodářském prostoru.
Tento projekt komise doporučila ke schválení s vysokou prioritou.
Druhý projekt podává Partnerský spolek Litvínov s městem Lößnitz v roli projektového partnera. Tématem projektu je Stará solná stezka Halle-Praha 10+1 rok. Partneři projektu plánují udržet česko-německou iniciativu s oslavou výročí 10 + 1 rok při životě navzdory pandemickým opatřením. Napomoci tomu tak má výroční konference a soutěž pro mladé lidi, která má nalákat novou generaci, aby se zapojila do daného tématu. I tento projekt komise podrobně projednala a doporučila ke schválení.
Jednomyslná doporučující stanoviska pro oba projednané projekty budeme tlumočit členům Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na plánované videokonferenci.
Komisi jsme také představili harmonogram přípravy nového dotačního období 2021+. Seznámili jsem je s návrhem nového modelu fungování Fondu malých projektů, který euroregion ve stávajícím programovém období spravuje a administruje. Ke dni konání komise byla také už známa celková alokace programu 2021+ mezi jednotlivé cíle politiky. Komise má v plánu opět iniciovat velké projekty, především do osy vzdělávání, celoživotní učení, cestovní ruch, inovace a konkurenceschopnost.
Děkujeme komisi za jejich stanoviska. Příští jednání plánujeme na podzim 2021 a pevně věříme v osobní setkání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.