Komise pro kulturu a mládež zakončila videokonferenční týden zasedání odborných komisí

Pracovní týden jednání odborných komisí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge zakončilo první videokonferenční jednání kulturní komise 6.5.2021. Protože se pořád bohužel nemůžeme sejít osobně, pozvali jsme i členy odborné skupiny do virtuálního světa, abychom si opět mohli vyslechnout jejich stanoviska k přeshraniční kvalitě k projektům, které se zaměřují tentokrát na kulturní akce v rámci navázaného česko-německého partnerství.
Projektový manažer Jan Prokopec představil podané projekty, o kterých komise svým osobitým stylem velice živě diskutovala.
Představili jsme projektový záměr města Zchopau a Louny. Partneři chtějí uspořádat společně Hradní a střelecký festival v Zschopau.
Město Lunzenau a Pěvecký sbor Melodie plánují zorganizovat v rámci projektu společné setkání sborů.
Město Bärenstein a Vejprty plánují již tradičně uspořádat společně v roce 2021 kulturní akce na česko-německém souměstí.
Projektové záměry svědčí o snaze pokračovat ve vynikající a dlouhodobé přeshraniční spolupráci partnerů navzdory současné pandemické situaci. Realizace malých projektů v současném programu je možná nejpozději do konce října 2022.
Jelikož u projektů probíhá formální a odborná kontrola do doby registrace, zohlednili jsme připomínky komise, které budou konzultovány s žadatelem.
Doporučující stanoviska pro všechny projednané projekty budeme tlumočit členům Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na plánované videokonferenci.
Komisi jsme také představili harmonogram přípravy nového dotačního období 2021+, včetně alokace programu mezi cíle politiky a návrh využití zjednodušeného vykazování paušálních výdajů, aby bylo možné snížit administrativní zátěž pro potenciální žadatele a zvýšit tak atraktivitu projektu. Nastínili jsme komise také návrh nového modelu FMP 2021+.
V závěru jednání si členové komise vyměnili informace ohledně aktuálních opatření proti šíření COVID 19 v kulturním prostředí v Čechách a v Sasku. Všichni si přejeme, aby se situace stabilizovala. Děkujeme komisi za jejich stanoviska. Příští jednání plánujeme, pokud to situace dovolí v létě nebo na podzim 2021 a pevně věříme v osobní setkání, které je dle našeho názoru nenahraditelné.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.