Komise pro kulturu a mládež zakončila videokonferenční týden zasedání odborných komisí

Pracovní týden jednání odborných komisí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge zakončilo první videokonferenční jednání kulturní komise 6.5.2021. Protože se pořád bohužel nemůžeme sejít osobně, pozvali jsme i členy odborné skupiny do virtuálního světa, abychom si opět mohli vyslechnout jejich stanoviska k přeshraniční kvalitě k projektům, které se zaměřují tentokrát na kulturní akce v rámci navázaného česko-německého partnerství.
Projektový manažer Jan Prokopec představil podané projekty, o kterých komise svým osobitým stylem velice živě diskutovala.
Představili jsme projektový záměr města Zchopau a Louny. Partneři chtějí uspořádat společně Hradní a střelecký festival v Zschopau.
Město Lunzenau a Pěvecký sbor Melodie plánují zorganizovat v rámci projektu společné setkání sborů.
Město Bärenstein a Vejprty plánují již tradičně uspořádat společně v roce 2021 kulturní akce na česko-německém souměstí.
Projektové záměry svědčí o snaze pokračovat ve vynikající a dlouhodobé přeshraniční spolupráci partnerů navzdory současné pandemické situaci. Realizace malých projektů v současném programu je možná nejpozději do konce října 2022.
Jelikož u projektů probíhá formální a odborná kontrola do doby registrace, zohlednili jsme připomínky komise, které budou konzultovány s žadatelem.
Doporučující stanoviska pro všechny projednané projekty budeme tlumočit členům Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na plánované videokonferenci.
Komisi jsme také představili harmonogram přípravy nového dotačního období 2021+, včetně alokace programu mezi cíle politiky a návrh využití zjednodušeného vykazování paušálních výdajů, aby bylo možné snížit administrativní zátěž pro potenciální žadatele a zvýšit tak atraktivitu projektu. Nastínili jsme komise také návrh nového modelu FMP 2021+.
V závěru jednání si členové komise vyměnili informace ohledně aktuálních opatření proti šíření COVID 19 v kulturním prostředí v Čechách a v Sasku. Všichni si přejeme, aby se situace stabilizovala. Děkujeme komisi za jejich stanoviska. Příští jednání plánujeme, pokud to situace dovolí v létě nebo na podzim 2021 a pevně věříme v osobní setkání, které je dle našeho názoru nenahraditelné.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.