Komise pro kulturu a mládež zakončila videokonferenční týden zasedání odborných komisí

Pracovní týden jednání odborných komisí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge zakončilo první videokonferenční jednání kulturní komise 6.5.2021. Protože se pořád bohužel nemůžeme sejít osobně, pozvali jsme i členy odborné skupiny do virtuálního světa, abychom si opět mohli vyslechnout jejich stanoviska k přeshraniční kvalitě k projektům, které se zaměřují tentokrát na kulturní akce v rámci navázaného česko-německého partnerství.
Projektový manažer Jan Prokopec představil podané projekty, o kterých komise svým osobitým stylem velice živě diskutovala.
Představili jsme projektový záměr města Zchopau a Louny. Partneři chtějí uspořádat společně Hradní a střelecký festival v Zschopau.
Město Lunzenau a Pěvecký sbor Melodie plánují zorganizovat v rámci projektu společné setkání sborů.
Město Bärenstein a Vejprty plánují již tradičně uspořádat společně v roce 2021 kulturní akce na česko-německém souměstí.
Projektové záměry svědčí o snaze pokračovat ve vynikající a dlouhodobé přeshraniční spolupráci partnerů navzdory současné pandemické situaci. Realizace malých projektů v současném programu je možná nejpozději do konce října 2022.
Jelikož u projektů probíhá formální a odborná kontrola do doby registrace, zohlednili jsme připomínky komise, které budou konzultovány s žadatelem.
Doporučující stanoviska pro všechny projednané projekty budeme tlumočit členům Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 26.5.2021 na plánované videokonferenci.
Komisi jsme také představili harmonogram přípravy nového dotačního období 2021+, včetně alokace programu mezi cíle politiky a návrh využití zjednodušeného vykazování paušálních výdajů, aby bylo možné snížit administrativní zátěž pro potenciální žadatele a zvýšit tak atraktivitu projektu. Nastínili jsme komise také návrh nového modelu FMP 2021+.
V závěru jednání si členové komise vyměnili informace ohledně aktuálních opatření proti šíření COVID 19 v kulturním prostředí v Čechách a v Sasku. Všichni si přejeme, aby se situace stabilizovala. Děkujeme komisi za jejich stanoviska. Příští jednání plánujeme, pokud to situace dovolí v létě nebo na podzim 2021 a pevně věříme v osobní setkání, které je dle našeho názoru nenahraditelné.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.