České euroregiony pokračují v jednání. Asociace euroregionů bude stvrzena společným podpisem memoranda.

Jednání všech českých euroregionů pokračovalo 19.5.2021 již pátou videokonferencí v tomto roce, kterou opět organizoval přes WebEx Mgr. Ondřej Havlíček z Euroregionu Nisa.
Pozvání přijal pan Ing. Martin Buršík, vedoucí oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční spolupráce MMR, aby nám podal informace o vývoji správy a administrace Fondu malých projektů v příštím dotačním období 2021+. Zajímala nás zejména otázka výkladu Evropské komise jednoho správce FMP. Oficiální stanovisko EK budeme znát nejpozději do konce července 2021.
Obnovená Asociace euroregionů ČR se plánuje ukotvit podpisem schváleného společného memoranda. Euroregion Nisa nás pozval do Liberce, kde budeme mít příležitost se osobně setkat a za účasti předsedů stvrdit budoucí spolupráci.
V závěru jednání jsme si vyměnili informace ohledně FMP, plánovaných strategií, zjednodušených paušálních výdajů a příkladů dobré praxe.
Společná jednání euroregionů pokračují již zítra online dialogem polsko-německých a česko-německých euroregionů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.