České euroregiony pokračují v jednání. Asociace euroregionů bude stvrzena společným podpisem memoranda.

Jednání všech českých euroregionů pokračovalo 19.5.2021 již pátou videokonferencí v tomto roce, kterou opět organizoval přes WebEx Mgr. Ondřej Havlíček z Euroregionu Nisa.
Pozvání přijal pan Ing. Martin Buršík, vedoucí oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční spolupráce MMR, aby nám podal informace o vývoji správy a administrace Fondu malých projektů v příštím dotačním období 2021+. Zajímala nás zejména otázka výkladu Evropské komise jednoho správce FMP. Oficiální stanovisko EK budeme znát nejpozději do konce července 2021.
Obnovená Asociace euroregionů ČR se plánuje ukotvit podpisem schváleného společného memoranda. Euroregion Nisa nás pozval do Liberce, kde budeme mít příležitost se osobně setkat a za účasti předsedů stvrdit budoucí spolupráci.
V závěru jednání jsme si vyměnili informace ohledně FMP, plánovaných strategií, zjednodušených paušálních výdajů a příkladů dobré praxe.
Společná jednání euroregionů pokračují již zítra online dialogem polsko-německých a česko-německých euroregionů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.