Vodamin II konference v Mostě

Velký projekt zaměřený na problematiku vzestupu důlních vod po ukončení těžby a jejich využití pokračoval konferencí projektových partnerů a široké veřejnosti 27. března 2018 v konferenčním sále hotelu Cacade v Mostě. Zástupci leadpartnera, kterým je Palivový kombinát Ústí nad Labem, informovali své partnery o celkové realizaci projektu. Projektoví partneři představili své dosavadní aktivity a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostrava s pobočkou v Mostě představila realizaci zkušebních vrtů, energetické využití důlních vod, sběr dat a probíhající monitoring Jezera Most. Technická univerzita Bergakademie Freiberg představila databázi, která bude hned po výběrovém řízení realizována. Značná část práce Bergakademie spočívá ve výzkumu využití tepla důlních vod, kde má velké zkušenosti. Univerzita v Žitavě organizuje práci odborné česko-saské konzultační skupiny. Do konce června dokončí připravovanou databázi, měřící sítě jsou také již před dokončením. Společnost Saxonia zrealizovala činnost prvního milníku, vyhodnocuje výsledky měření a předala své bohaté zkušenosti z výzkumu důlních a spodních vod při sanaci průmyslových areálů. Projekt organizačně zajišťuje OHK Most a Euroregion Krušnohoří se podílí na publicitě. Příští jednání partnerů je plánováno na květnu, tentokrát na ve Freibergu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.