Vodamin II konference v Mostě

Velký projekt zaměřený na problematiku vzestupu důlních vod po ukončení těžby a jejich využití pokračoval konferencí projektových partnerů a široké veřejnosti 27. března 2018 v konferenčním sále hotelu Cacade v Mostě. Zástupci leadpartnera, kterým je Palivový kombinát Ústí nad Labem, informovali své partnery o celkové realizaci projektu. Projektoví partneři představili své dosavadní aktivity a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostrava s pobočkou v Mostě představila realizaci zkušebních vrtů, energetické využití důlních vod, sběr dat a probíhající monitoring Jezera Most. Technická univerzita Bergakademie Freiberg představila databázi, která bude hned po výběrovém řízení realizována. Značná část práce Bergakademie spočívá ve výzkumu využití tepla důlních vod, kde má velké zkušenosti. Univerzita v Žitavě organizuje práci odborné česko-saské konzultační skupiny. Do konce června dokončí připravovanou databázi, měřící sítě jsou také již před dokončením. Společnost Saxonia zrealizovala činnost prvního milníku, vyhodnocuje výsledky měření a předala své bohaté zkušenosti z výzkumu důlních a spodních vod při sanaci průmyslových areálů. Projekt organizačně zajišťuje OHK Most a Euroregion Krušnohoří se podílí na publicitě. Příští jednání partnerů je plánováno na květnu, tentokrát na ve Freibergu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.